Flyvevåbnet 3

Lead Auditor og kvalitetssagsbehandler - ATW


Lead Auditor og kvalitetssagsbehandler ved Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg

Har du lyst til et spændende job i dynamiske omgivelser? Så tilbyder vi lige nu en udfordrende stilling som lead auditor og kvalitetssagsbehandler, ved vores Aviation Safety sektion ved Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg.
Om os
Air Transport Wing (ATW) er hjemsted for forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver. Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig – over alt” mening for Wingens medarbejdere.

Vores vigtigste ressource er vores medarbejdere, og den professionalisme og faglighed de tilfører ATW. Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives og, at der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling. Du bliver en del af et godt hold med gode og engagerede kolleger.

Vores misison er ”Air Transport Wing leverer skræddersyet militær lufttransport og luftbåren overvågning globalt; kontinuerligt, effektivt og fleksibelt”.
Om stillingen
Du bliver en del af et meget erfarent og velfungerende team i Aviation Safety sektion (AS), hvor du som teknisk sagsbehandler, i samarbejde med øvrige ATW enheder, vil behandle emner i relation til teknisk kvalitet og luftdygtighed. Du vil desuden deltage i planlægning og støtte til pålagte nationale og internationale operationer (INTOPS) og såvel øvelser.

Dine opgaver vil være at sagsbehandle og drifte kvalitetsledelsessystemet ved ATW. I den forbindelse vægtes den fortsatte implementering af DKMAR og dennes tilpasning ved ATW. Kvalitetssystemet ved ATW er under forsat udvikling og omfatter for nuværende primært luftdygtighed.

Du vil som lead auditor planlægge og gennemføre audit og tilsyn ved ATW enheder, herunder i tæt samarbejde med øvrige tekniske enheder, opstille et kontrolsystem for flyteknisk arbejde efter gældende retningslinjer. Du vil ligeledes deltage i den daglige Flyvesikkerhedsmæssige tekniske sagsbehandling, og herunder forestå tekniske undersøgelser i forbindelse med flyvesikkerhedsbegivenheder.

Du vil skulle forberede og gennemføre kvalitetsmæssig uddannelse ved ATW enheder og medvirke til eksterne audits ved Flyvevåbnets øvrige enheder.

Vi tilbyder et spændende og alsidigt job med store faglige og personlige udfordringer, og hvor du får mulighed for en såvel faglig som personlig udvikling.
Om dig
Vi forventer, at du er en selvstændig og handlekraftig person, der kan fungere i et ofte hektisk og meget omskifteligt arbejdsmiljø. Du er uddannet flymekaniker(B1) eller elektronikmekaniker(B2).

Du er beslutningsmæssig stærk, således at du kan indgå som en naturlig del i ATW organisations daglige opgavekompleks, og være stærk og pålidelig – over alt. Du kan overskue flere opgaver på samme tid og kan selv tilrettelægge en til tider opgavefyldt kalender.

Du er en effektiv kommunikator i både skrift og tale, og faglig kommunikation må gerne inspirere dig. Du skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til HEM, ligesom du skal være parat til og vurderet egnet til udsendelse i INTOPS.

Personlige og faglige kvalifikationer samt erfaring, vil blive vægtet meget højt i forbindelse med stillingsbesættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for flyvesikkerheds- og kvalitetssektionen major Brono Munch (BOD) på mail ATW-AS-001@mil.dk eller telefon 7284 6901.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. august 2019 og stillingen er til besættelse 1. december 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

15.08.2019

Indrykningsdato

03.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent