Søværnet 04

Staff Officer Plans i Søværnskommandoens operationssektion i Korsør


Staff Officer Plans i Søværnskommandoens operationssektion i Korsør

Kan du svare ja til disse spørgsmål – så er du måske vores nye staff officer plans (SO PLANS) for planlægningselementet i Søværnskommandoens operationssektion (SVK N3) i Korsør:

• Har du en bred maritim taktisk indsigt?
• Har du interesse for planlægning af maritime operationer?
• Er du klar til at få stor indflydelse på Søværnets øvelsesmønster?
• Er det lige dig at jonglere bolde, mens du bevarer overblik og det gode humør?
• Kan du få enderne til at mødes, når det spidser lidt til?
Om os
Søværnskommandoens Operationssektion (SVK N3) er bosiddende på Flådestation Korsør. SVK N3 har blandt andet ansvaret for den taktiske samvirketræning af Søværnets enheder.

Herudover kan personel i SVK N3 udsendes enten som enkeltmand eller som taktisk-operativ føringsstab med 20 dages varsel. Således har føringsstaben haft kommandoen over Standing NATO Maritime Group 1 hele 2018.

Vi har omkring 80 sejldage på et år uden udsendelser, hertil kommer diverse øvelseskonferencer, seminarer o.l. i både ind- og udland. Det kan nemt blive til 100 dage væk fra hjemmet.

Der er travlt ved SVK N3. Sagerne er tit nye og meget forskellige, og der er sjældent entydige og umiddelbart klare løsninger på problemstillingerne. Derfor arbejdes ofte på tværs af fagområder! Vi er gode til at hjælpe hinanden, vi har en udpræget ”can do-mentalitet” og så er her ”højt til loftet”.

Vi er således et tjenestested, hvor der lægges vægt på initiativ, professionalisme, fleksibilitet, teamwork og medindflydelse.

2020 bliver endnu et spændende og travlt år, der bl.a. byder på dansk føringsstab under OP MJØLNER, Joint Warrior og dansk planlægning af NOCO 2020.
Om stillingen
Stillingen er i princippet to delt.

På kontoret er du med til at planlægge SVN styrkeproduktion, indsættelser, operationer, øvelser etc. Du får også et indblik i økonomien i sektionen. Øvelsesplanlægning samt planlægning af seminarer er tungtvejende.

Til søs indgår du i føringsstaben, der er et nyt koncept, hvor alle celler i SVK skal kunne bidrage til staben. Rent praktisk har du, sammen med dine kollegaer i planlægningselementet, ansvaret for at planlægge ”future ops”, som så kan leveres til ”current ops”. Desuden kan du indgå i tørnen som Battle Watch Officer (BWO), hvor du agerer på vegne af Commander Task Group.

I SVK N3 arbejder vi endvidere med kriterierne for Søværnets styrkeproduktion, og omsætter herigennem CH SVK Commander’s Intent til styrkeudvikling- og produktion.

En del af opgaverne i SVK N3 er projektorienterede, hvorfor differentieret arbejdsbelastning forekommer, og det er derfor nødvendigt med fleksibilitet i forhold til tjenesten. Du får et tværgående ansvar i såvel sektionens som enhedens opgaveløsning, både når føringsstaben er hjemme, og når vi er deployeret.

Planlægningselementet består af en chef, tre officerer og en befalingsmand.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Tjenesten er en god veksling mellem tjeneste i land- og tjeneste til søs.

Du vil få udleveret FAP og mobiltelefon, hvilket blandt andet åbner mulighed for at arbejde fra hjemmet, når tjenesten tillader det.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant eller premierløjtnant og har gennemført taktisk officerskursus (TOK), eller dele heraf eller tilsvarende udenlandsk kursus. Hvis ikke, så bliver det, det første du skal. Du har taktisk maritim erfaring fra tidligere tjeneste på de sejlende enheder, eller du har på anden måde har erhvervet dig taktisk, praktisk erfaring. Det er en fordel, hvis du har sagsbehandlererfaring.

Du har en udpræget evne til at holde mange bolde i luften samtidig med, at du bevarer overblikket. Herudover har du faglig stolthed og en stærk faglig interesse for det maritime taktiske område. Du besidder initiativ, gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt.

Du er egnet til INTOPS, har gyldigt blåt bevis og en gyldig træningstilstandsprøve (FFT).

Endvidere bør du og din familie være afklaret med, at stillingen periodevis indebærer høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK og vurderes egnet til et forløb med henblik på udnævnelse, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Såfremt du er udpeget til internationale operationer (INTOPS), skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Branch Chief Plans (BC PLANS) i SVK N3, OK Lena Teglgaard-Thers på telefon 24 77 10 14 eller via mail FKO-SV-N3501@mil.dk. Du kan også rette henvendelse til OK Jan Niegsch, SAK Bemandingssektionen på telefon 72 85 63 30.

Har du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 72 81 91 44.

Stillingen er til besættelse snarest muligt, og ansøgningsfristen er den søndag d. 4. august 2019, og samtaler forventes afholdt den 8. august ved SVK N3 på Flådestation Korsør.

Ansøgningen sendes via nedenstående link. FOKUS, referencer el.lign. kan vedhæftes, men er ikke et krav. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

03.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent