Søværnets Overvågningsenhed søger afløser til Kystudkig på Kystudkigsstation Drogden


Søværnets Overvågningsenhed søger kystudkigafløser til Kystudkigsstation Drogden

Har du lyst til at arbejde som kystudkigafløser på Kystudkigsstation Drogden, hvor du er med til at skabe overblik over den maritime situation i farvandene omkring Danmark? Det har du mulighed for nu.
Om os
Kystudkigsstation Drogden er et fast fyr bygget som sænkekasse, der afløste fyrskibet midt i 30'erne. Udkigsstationen er underlagt Maritimt Overvågningscenter under 3. Eskadre i Frederikshavn og fyret er beliggende i Øresund en halv times sejlads fra Dragør havn. Kystudkigsstation Drogden er en ud af fem kystudkigsstationer i Danmark.

Vi kan tilbyde dig, at blive en del af en kompetent besætning på 8 kolleger, der hver især har en dedikeret tilgang til jobbet og mønstrer et godt sammenhold. Kulturen er åben og ligefrem, og vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for opgaven.
Om stillingen
Som vores kommende kystudkigafløser vil du udføre selvstændige opgaver, hvor du ved brug af radar, AIS (Automatisk Identifikations System) og kikkert, skal identificere, registrere og overvåge skibstrafikken i den sydlige del af Sundet. Udover dette vil du skulle passe lysanlæg til brug for strøm til det grej, der bruges på fyret. Gennem registrering og tastning af fakta om skibstrafikken er du med til at skabe et maritimt overbliksbillede, der anvendes i en række sammenhænge af Forsvaret og andre danske myndigheder.

Stillingen er en tidsbegrænset afløserstilling med sidemandsoplæring og korte uddannelsesforløb, der sætter dig i stand til at fungere i stillingen. Du vil indgå i vagten efter stationslederens vurdering af mangel på personale. Vagtholdene bor og arbejder på fyret i 7 til 8 dage af gangen. Når du er inde som afløser, skal du påregne skiftende arbejdstider, og udover at gå vagt som kystudkig, skal du deltage i husholdningen og den daglige drift af fyret.

Stillingen er tidsbegrænset til 1 år, og er berammet til max 288 arbejdstimer for hele perioden. Afløseren skal kunne bruges enkelte dage eller en hel vagtperiode på 7 dage.
Om dig
Vi forventer, at du har IT-kendskab på brugerniveau og kan tale, læse og forstå engelsk. Hvis du har maritim erfaring, vil det være en fordel.

Du skal både kunne arbejde selvstændigt og fungere på vagtholdet, da du er alene på vagten som udkig og sammen med andre om at løse de øvrige opgaver. Vi lægger vægt på, at du har en struktureret tilgang til arbejdsopgaverne med sans for detaljer, og at du har gode samarbejdsevner og er fleksibel i forhold til arbejdstid og arbejdsopgaverne.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og 3F, cirkulære om organisationsaftale for rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten m.v. (3F) og OAO-fællesoverenskomst. Ved ansættelse er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen. Der er knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning til stillingen.

Ansættelsestidspunktet er den 1. september 2019, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Stillingen er tidsbegrænset til 1 år, og er berammet til max 288 timer for hele perioden. Aflønning er pr. time.

Fast tjenested vil være København.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om afløserstillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent Tom Raahauge Jensen på telefon 2069 4107 i uge 27, 28 og 29 og stationsleder Hans-Henning Madsen på telefon 6170 0789 i uge 30 og 31. Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Birgit Jepsen på telefon 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 2. august 2019.
Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 33, og samtalerne vil blive afholdt i Ballerup.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.

Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.

Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

02.08.2019

Indrykningsdato

03.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent