Almen sergent Hæren 1

Fire IT-tekniker (korporaler) til CIS kompagni/Brigade


Fire IT-tekniker (korporaler) til CIS kompagni/Brigade

Brænder du for at arbejde med IT og taktisk infrastruktur? Arbejder du systematisk, er god til at organisere og holde overblik – og kan du varetage den daglige drift af kompagniets IT systemer, samt instruere yngre kolleger. Så er du måske den person vi står og mangler som IT-tekniker og korporal.
Om os
Kompagniet er nyoprettet, men bygger på grundstammen af tidligere 1. CISKMP. Enheden består pt. af en kommandodeling, en systemkontrol samt tre liniedelinger. Kompagniet er en operativ enhed, hvis primære opgave er at understøtte 1. brigade med Communications and Information Systems løsninger på kamppladsen.
Vi er oprettet som en del af Forsvarsforlig 2018-2023 og tæller pt. 82 soldater. Enheden skal bygges op over de kommende år, så der i 2023 er 166 soldater. For fremtiden vil enhedens vognpark primært bestå af Piranha 5 samt Eagle 5. Vi har desuden en større mængde satellit-, IT- og radioudstyr.
Personel- og erfaringssammensætningen i enheden er meget bred, hvilket gør opgaveløsningen spændende – og mulig. Vi holder en uformel omgangstone: Som specialenhed er dette en forudsætning for at kunne løse de komplekse opgaver vi tildeles. Vi er meget ambitiøse i forhold til opgavernes løsning – og selvledelse er et krav/vilkår ned til yngste CISMD.

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives: Til trods for et højt tempo i dagligdagen, er der plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf mange har været i kompagniet længe. Netop vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø i kompagniet tilskrives ofte som årsag, til at vi kontinuerligt tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere.
Om stillingen
Du vil have fast tjenestested i Fredericia.
Som IT-tekniker i CIS kompagni vil det være din primære opgave at konfigurere, vedligeholde og fejlfinde på enhedens IT-udstyr, samt øvrigt signalmateriel.
Du skal klargøre, opstille og drifte administrative og operative IT-systemer på øvelser og i mission. Herunder skal du bl.a. yde 1. line brugersupport på de leverede services. Du skal i den forbindelse være i stand til at identificere og udbedre fejl alene og i samarbejde med 2. line support.
Opgaveløsningen vil ofte foregå i mindre grupper, hvor den enkelte medarbejders engagement er en forudsætning for en tilfredsstillende opgaveløsning.

Du vil som korporal blive brugt i uddannelsen af kompagniets øvrige personel.
Du vil opleve en skiftende intensitet i arbejdsopgaverne. Du vil skiftevis have perioder med daglig tjeneste, øvelser i ind- og udland, afspadsering og udsendelse.
Om dig
Du er korporal eller overkonstabel og villig til at indgå en uddannelsesaftale mhp. at gennemgå korporal uddannelsen. Du skal desuden kunne sikkerhedsgodkendes til CTS.
Det er et krav, at du kan erhverve dig kørekort i kategorierne C og CE.

Du skal som specialist kunne skabe og vedligeholde de gode relationer og dine evner til at samarbejde er afgørende for din succes.
Enheden oplever en omskiftelig hverdag, hvor der kun sjældent er to ens opgaver. Vi forventer derfor, at du løbende tilpasser dig ændrede krav og vilkår i opgaveløsningen, samt udviser parathed til at gøre tingene på andre måder.

Du skal have en høj grad af selvstændighed, og du forventes til stadighed uopfordret at igangsætte opgaveløsninger, som bidrager til de fælles mål.
Du skal desuden kunne sikkerheds godkendes til CTS.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med kommunikations- og informations systemer fra international tjeneste.

Du er en rollemodel med teknisk flair og hvis du ikke allerede er IT-tekniker skal du være klar til at gennemgå uddannelsen.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er faglige korporal stillinger på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Ansættelse vil ske på gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen; kaptajn Ellen Stensgaard Mortensen på tlf.: 2572 6317 eller via mail på fsr-1b-100a@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Ansøgningsfristen er den 28. juli 2019. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Stillingen er til besættelse den 1. september 2019 eller tidligere hvis muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Føringsstøtteregimentet er en værnsfælles myndighed med enheder i Karup, Høvelte, Haderslev, Holstebro og Fredericia.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter til Forsvaret internationale og
nationale operationer, øvelser og aktiviteter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

28.07.2019

Indrykningsdato

03.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent