Søværnet 04

Barselsvikar i Administrationssektionen ved Søværnets Center for Administration, Afdeling Frederikshavn


Barselsvikar i Administrationssektionen ved Søværnets Center for Administration i Frederikshavn

Vi søger en barselsvikar til Administrationssektionen ved Søværnets Center for Administrations lokale afdeling i Frederikshavn
Om os
Søværnets Center for Administration (SCA) er en ny enhed, der fra 1. januar 2019 servicerer Søværnets myndigheder og skibe inden for det samlede administrative område, herunder også personale. SCA er placeret på flådestationerne i Frederikshavn og Korsør med i alt 38 medarbejdere. SCA indgår organisatorisk i Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør og består af en afdeling på hver flådestation. Hver afdeling er inddelt i tre sektioner; Administration, Bemanding og Personale.
Om stillingen
I vikariatet som vores nye administrative medarbejder i administrationssektionen vil du indgå som en del af en dynamisk sektion. Sektionen består af fire administrative medarbejdere, hvor opgaverne er centeret om den mere traditionelle form for administration så som posthåndtering og journalisering, sekretærvirke og støtte til rejsevirksomhed.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, hvor samarbejde og nytænkning er omdrejningspunktet.
Om dig
Vi forventer, at du er kontoruddannet med speciale i offentlig administration eller ækvivalerende uddannelse.

Vi forventer samtidig, at du byder ind med din erfaring, kompetencer og personlige egenskaber, når der skal skabes fælles løsninger. Vi ser gerne, at du har forudgående erfaring med at arbejde i sagsbehandlingssystemer, herunder KESDH. Det vil være ønskeligt, hvis du har et kendskab til Forsvarets opbygning og opgaver.

Du er gode samarbejdsevner, pålidelig og i stand til at arbejde selvstændigt. Din tilgang til arbejdsopgaverne er fleksibel.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 24.463,50 kr. pr. måned.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNNG
Ansøgningsfristen er den 16. juli 2019. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og indkalde aktuelle kandidater til samtale.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. august 2019, eller snarest derefter.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for SCA-Frederikshavn Orlogskaptajn Kenneth Flagmand Olsen på telefon 7285 7503 på mail: SCA-F-CH@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Dorthe Rasmussen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9169.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

16.07.2019

Indrykningsdato

02.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent