Almen sergent Hæren 1

Lastvogns-/personvognsmekaniker til CBRN&GEO- kompagniet


Lastvogns-/personvognsmekaniker til CBRN- kompagniet

Om os
CBRNGEO- kompagniet er en specialist enhed, der består af Forsvarets centrale Chemical, Biological, Radiological, Nuclear (CBRN)- og Geospatial (GEO) kapaciteter. Dette betyder, at Kompagni (KMP) er pålagt en stort antal unikke opgaver og råder over store mængder speciale materiel.

KMP bemanding er på 85 mand, men kan ved tilgang af designeringspersonel komme op på 99 mand.

Vi er en enhed sammensat af 5 specialer, Sampling TEAM, CBRN centraler, CBRN opklaringsgrupper, Dekontaminerings sektioner og GEO grupper, derudover en Kommando enhed, og en Forsyning og vedligeholdelses enhed.

Vi deltager i øvelser/aktiviteter ved Danske Divsion, Reaktionskampgrupper, Det Civile Beredskab og Værnsfælles aktiviteter, samt min. to faste øvelser i udlandet hvert år.

Om Vedligeholdelsessektionen:
Vi består i øjeblikket af en gruppefører/mekaniker (oversergent), to Motormekaniker (overkonstabel-1) og en elektronikmekaniker (overkonstabel-1).
Du bliver en del af en gruppe, der har et godt sammenhold og en naturlig respekt over for hinanden. Vi går op i vores arbejde (faglig stolthed) og gør hvad vi kan, for at få en god dagligdag. Vi mener at det er vigtigt, at man gerne vil møde ind på sit arbejde hver dag og yde en indsats med et smil.
Om stillingen
Som Motormekaniker (MMEK) i CBRNGEOKMP kommer du som udgangspunkt til at lave eftersyn og reparationer på lastbiler, personbiler og trailere. Du kommer også til at arbejde med maskiner og CBRN relateret materiel.

Den daglige tjenestetid er som udgangspunkt mellem kl. 07:30 og 15:15, derudover kan der forekomme tjeneste enkelte dage frem til kl. 17:00. Det vil fremgå af enhedens årlige aktivitetsoversigt, hvornår du skal påregne lange dage eller øvelsesaktivitet.
Din gruppefører vil planlægge din arbejdsgang, men der kræves, at du kan arbejde selvstændig og kan opsøge oplysninger inden for dit fagområde og uddannelser.
Der bliver lagt meget fokus på, at du får de kurser og uddannelser der er nødvendig for, at du kan bestride din stilling.
Om dig
Det er et krav, at du er uddannet automekaniker eller lastvognsmekaniker.
Du skal have lyst til at arbejde, i et miljø hvor der er fart over feltet, og hvor faglig dygtighed er i højsædet. Du skal desuden møde med et smil og yde god service overfor såvel KMP personel, samt personel du er i kontakt med. Du er helhedsorienteret og forstår at motivere mennesker omkring dig. Endelig er du fleksibel og omstillingsparat.

Til dig som er uden militære forudsætninger:
Vi skræddersyr et kompetenceforløb (moduler) til dig, så du kan opnå færdligheder som soldat. Det vil være moduler fra Hærens basis- og reaktionsstyrkeuddannelse, som vi nedskriver i en fælles uddannelsesaftale.
Det er et krav, at du forinden har bestået en kort afprøvning, som omfatter: Forsvarets fysiske basiskrav, helbredsundersøgelse og en kort psykolog samtale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Faglært tillæg er betinget af godkendt faglig uddannelse og svendebrev.
Dit faste tjenestested vil være i Skive

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Seniorsergent Allan W. Ø. Lausten, tlf. 72 28 43 10 eller Kompagnichefen Kaptajn A.S. Poulsen på tlf. 21248099.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse; FPS-BA-BS243@mil.dk eller på telefon: 7281 91 63.
Ansøgningsfrist er den 4. august 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. med henblik på ansættelse snarest muligt derefter. Opstart forventes at være den 12. august 2019.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søgestillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik ognytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.

Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

02.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent