Almen sergent Hæren 1

Elektronikfagtekniker til Reparationsdeling SLFR i Haderslev


Elektronikfagtekniker til Reparationsdeling SLFR i Haderslev

Har du lyst til at arbejde som elektronikmekaniker indenfor et bredt spektrum af hærens materiel og køretøjer, kunne du tænke dig et alsidigt job af både faglig og operativ karakter og har du en faglig uddannelse som radiomekaniker, elektronikmekaniker, elektronikfagtekniker eller lignende, så er denne stilling måske noget for dig.
Om os
Reparationsdelingen på Haderslev Kaserne er en ud af ti reparationsdelinger som hører under 3. Vedligeholdelsesbataljon ved Trænregimentet.

Vi råder over gode værkstedsfaciliteter i Haderslev og udfører eftersyn og reparationer på mange forskellige materieltyper og køretøjer. Vi støtter blandt andet Slesvigske Fodregiment, NATO’s kommunikations enhed DCM-Echo, Hjemmeværnet og Figter Wing Skrydstrup.

Alt personel i reparationsdelingen er fastansat militært personel, som ud over at løse vedligeholdelsesopgaver i garnisonen også gennemfører egentlig militær uddannelse med henblik på at indgå i det nationale beredskab og udsendelse i internationale missioner.

Vi tilstræber at holde et højt fagligt niveau, både som mekanikere og som soldater, lægger vægt på at opretholde et godt samarbejde med de enheder vi støtter, samt at de har deres materiel og køretøjer til rådighed i størst muligt omfang.

Vi løser de stillede opgaver med en høj grad af kvalitet og faglig stolthed, hvor personlig fleksibilitet og omstillingsparathed er helt nødvendige discipliner i hverdagen.
Vi vægter kvalitet, effektivitet, overholdelse af aftaler, arbejdsmiljø, samt personlig udvikling højt.
Om stillingen
Reparationsdelingen i Haderslev er normeret med 9 medarbejdere og du skal i samarbejde med sektionsføreren og de øvrige mekanikere i reparationssektionen lave diagnosticering, eftersyn og reparationer af radiomateriel af alle typer, samt elektroniske systemer på hjulkøretøjer og bæltekøretøjer.
Du skal forvente, at deltage i vagttjeneste på Haderslev Kaserne samt øvelsesvirksomhed og anden feltmæssig uddannelse i relation til beredskabsenheder ved Trænregimentet, ligesom du skal være klar til at kunne blive udsendt i internationale missioner.
Om dig
Du skal have et svendebrev (kopi bedes sendt sammen med ansøgningen) som elektronikfagtekniker, radio/TV-mekaniker eller elektronikmekaniker.

Hvis du mangler at gennemføre Hærens Basisuddannelse, bliver du ansat på en uddannelsesaftale med henblik på at opnå militære kompetencer indenfor udvalgte dele af basisuddannelsen og Grundlæggende Militær Uddannelse (GMU), som er grundvilkår for at være ansat i Forsvaret. Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori C-E.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og være forudseende, så du kan bidrage aktivt til delingens samlede opgaveløsning. Det forventes at du er effektiv, fleksibel og omstillingsparat, og arbejder på et højt fagligt niveau.

Du kommer til at indgå i et team af erfarne og dygtige håndværkere, hvor det er en selvfølge at man hjælper og støtter hinanden på tværs af faggrupperne, og hvor vi måler vores indsats på kunde tilfredshed.

Du har lyst til at tilegne dig ny viden og videreuddanne dig, er samarbejdsvillig og optræder udadvendt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte daglig leder for REPDEL SLFR, SSG B.B. Nielsen, på telefon 72 83 78 70.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs250@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 4. august 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 32/33.

Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

02.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent