Stabsassistent OPERATIONS and CIS (SA OPCIS) ved SVK i Korsør (genopslag)


Stabsassistent OPERATIONS and CIS (SA OPCIS) ved SVK Operationssektion i Korsør (genopslag)

Er du en eventyrlysten sergent/oversergent med en operativ baggrund. Har du maritim taktisk indsigt, og kan du bevare det operative overblik i komplekse situationer? Så er du måske vores nye stabsassistent til Søværnskommandoens Operationssektion (SVK N3) i Korsør.
Om os
SVK N3 har bl.a. ansvaret for den taktiske træning af Søværnets enheder. Endvidere kan SVK N3, eller dele heraf udsendes enten som enkeltmand eller som stab – endda med meget kort varsel. Vi har op til ca. 80 sejldage på et normalt år uden udsendelser, hertil kommer div. øvelseskonferencer, seminarer o.l. i både ind- og udland.

Der er travlt ved SVK N3. Sagerne er tit nye og forskellige, og der er sjældent entydige og umiddelbart klare løsninger på problemstillingerne. Der arbejdes ofte på tværs af fagområder, og vi er gode til at hjælpe hinanden, når der er behov.

Vi er en socialt anlagt myndighed, og vi påskønner nye medarbejdere, der kan bidrage til at fastholde og udvikle såvel det faglige som det sociale liv. Vi tilstræber at have en fleksibilitet for så vidt angår møde- og arbejdstider under skyldig hensyntagen til opgaveløsningen.

Du kan se frem til en stilling, hvor der lægges vægt på initiativ, professionalisme, teamwork og medindflydelse.
Om stillingen
Vi søger en sergent eller oversergent af taktisk linje (Kampinformation (KI) eller Kommunikation (KU)). I særlige tilfælde kan særligt egnede MOKS/MSPC KI/KU komme i betragtning.

Dine opgaver bliver blandt andet:

Assistere i sagsbehandlingen af operative emner i samarbejde med øvrige sergenter i sektionen. Operationsofficeren vil have det overordnede ansvar.

Du vil være Føringsstabens KI befalingsmand. Du vil i den forbindelse i samarbejde med øvrige sergenter klargøre stabsrum til sejlads; herunder bestille nødvendige materialer

Når staben er formeret vil du bestride funktionen som Battle Watch Assistant (BWA). BWA støtter Battle Watch Officer når der skal udøves kommando-kontrol over enhederne i en flådestyrke.

Træne søværnets enheder som searider.

Assistere ved planlægning af øvelser, konferencer eller andre aktiviteter.

Vi tilbyder:
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Du vil få udleveret FAP og mobiltelefon, hvilket blandt andet åbner mulighed for at arbejde fra hjemmet, når tjenesten tillader det.
Om dig
Du er oversergent eller sergent på uddannelsesaftale, og har erfaring fra tidligere tjeneste på de sejlende enheder. I særlige tilfælde kan særligt egnede MOKS/MSPC KI/KU komme i betragtning.

Det er yderligere en fordel dog ikke et krav, såfremt du har kompetencer inden for IT (og måske netværk) generelt.

Du har en evne til at holde mange bolde i luften samtidig med, at du bevarer overblikket. Herudover har du faglig stolthed og en stærk faglig interesse for det maritime taktiske område. Du besidder initiativ, gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt.

Du er egnet til INTOPS og kan opnå blåt bevis.

Endvidere bør du og din familie være afklaret med, at stillingen periodevis indebærer høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.


Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SVK N3 souschef, OK Søren Spodsbjerg telefon 30 35 41 75/fko-sv-n3201@mil.dk eller CH N3 KK Jens Kristian Terp Petersen telefon 40 55 96 36/fko-sv-chn3@mil.dk.
Alternativt kan henvendelse ske til OK Jan Niegsch, Bemandingssektionen Korsør, Søværnets Center for Administration, på telefon 72 85 75 21 eller CSG John Rasmussen, samme steds, på telefon 72 85 75 22.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 4. august 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 32 og 33.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2019 eller snarest muligt.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

02.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent