Dynamisk orlogskaptajn


Dynamisk orlogskaptajn

Er du en dynamisk og proaktiv leder, der kan holde mange bolde i luften? Besidder du overblik, helhedsforståelse og har du stærke kommunikative evner? Interesserer du dig for uddannelse og kunne du tænke dig at arbejde i dybden med dette vigtige område? Så er du måske den nye leder af N7 UDDANNELSE (N7 UD) i Søværnskommandoen.
Om os
Søværnskommandoen er, sammen med de to øvrige værnskommandoer, en integreret del af Forsvarskommandoen. Søværnskommandoen fungerer dog primært som en selvstændig myndighed med ansvar for Forsvarets maritime styrkeproduktion og den nationale styrkeindsættelse. Søværnskommandoen skal i særlige tilfælde kunne opstille en national maritim føringsstab. Søværnskommandoen er organiseret i to divisioner: Planlægnings- og Operationsdivisionen (PLO) samt Kapacitetsdivisionen (CAP). Hver division indeholder en række sektioner med N-benævnelse efter den traditionelle operative stabsstruktur.
Uddannelseselement er placeret i N7 i Kapacitetsdivisionen. Elementet er et centralt omdrejningspunkt for styrkeproduktionen i Søværnet. Elementet er ansvarlig for Søværnets produktionsmål (PROM) for uddannelserne - den kvantitative del, og er endvidere overordnet ansvarlig for at udstikke retningslinjer vedrørende indholdet på Søværnets uddannelser - den kvalitative del. N7 UD spiller også en central rolle i relation til HR-området, herunder fastholdelse og rekruttering, og har en koordinerede rolle i en række værnsinitiativer på dette område.
Om stillingen
Du bliver leder af et effektivt team, og vil i denne rolle have ansvaret for uddannelse i Søværnet. Af vigtigste opgaver kan nævnes:
- Skabe og vedligeholde relationer ved uddannelsescentrene i Søværnet.

- Indgå i konstruktiv og resultatorienteret dialog med andre aktører i Forsvaret, herunder især Forsvarsakademiet.

- Følge forligsinitiativer på uddannelsesområdet tæt.

- Bidrage til udviklingen af uddannelse i Forsvaret generelt og Søværnet specifikt.

- HR-området, herunder især fastholdelse og rekruttering, i snævert samarbejde med Forsvarets Personalestyrelse (FPS) og de øvrige værn.

Uddannelse og HR-området har stor bevågenhed i Søværnet. Stillingen er spændende og meget alsidig med gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
Om dig
Du er en dynamisk, analytisk robust og løsningsorienteret orlogskaptajn, M331, med et stærkt udviklingspotentiale. Alternativt kan du være kaptajnløjtnant, M321, på uddannelsesaftale og godt i gang med gennemgang af Master i Militære Studier (MMS).
Det forventes, at du er en selvstændig, handlekraftig og god leder, der forstår at motivere andre og træffe beslutninger.
Du skal have en naturlig nysgerrighed og viljen til at lære nye arbejdsgange at kende.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for N7 kommandørkaptajn Niels Ole Markussen på telefon 2511 3885 eller mail FKO-SV-CHN7.

Ansøgningsfrist er søndag 31. juli 2019. Samtaler afholdes i uge 31 og 32, og stillingen ønskes besat 1. august 2019 eller snarest herefter.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Såfremt du er kaptajnløjtnant i gang med MMS eller civil master og vurderes egnet til et uddannelsesforløb med henblik på udnævnelse, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.07.2019

Indrykningsdato

02.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent