Erfaren militær eller akademisk sagsbehandler til Kontor for Forsvars- og Sikkerhedspolitik


Erfaren militær eller akademisk sagsbehandler til Kontor for Forsvars- og Sikkerhedspolitik

Vil du med helt ind i indercirklen, hvor Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik skabes, hvor vi arbejder med den strategiske udvikling af Forsvaret og hvor Danmarks optræden på det forsvarspolitiske område i NATO, EU og Norden formuleres og planlægges? Så er du sandsynligvis vores nye sagsbehandler i Forsvarsministeriets kontor for Forsvars- og Sikkerhedspolitik.
Om os
I Forsvarsministeriets kontor for Forsvars- og Sikkerhedspolitik arbejder vi med udvikling af forsvars- og sikkerhedspolitik, udvikling af Forsvaret, politiske aftaler og danske positioner på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område i NATO, EU og i det nordiske forsvarssamarbejde. Vi har policyansvar for det bilaterale forsvarssamarbejde med bl.a. USA, Rusland, Kina samt bilaterale relationer med NATO- og EU-lande. Kontoret er desuden ansvarlig for policy for udsendte forsvarsattacheer og Forsvarsministeriets samarbejde med forskningsinstitutioner.

Vi er 14 medarbejdere i kontoret og har enten en civil akademisk baggrund eller en militær baggrund. Vi prioriterer at have et godt arbejdsmiljø i en travl hverdag. Holdånd og videndeling er helt centralt for vores opgaveløsning. Vi arbejder tæt sammen med de andre kontorer i departementet, Forsvarskommandoen samt Statsministeriet, Udenrigsministeriet og Finansministeriet.
Om stillingen
Dine konkrete arbejdsopgaver vil blive fastlagt på baggrund af din erfaring og kvalifikationer. Opgaver kan fx omfatte:

- Sagsbehandling og koordinering vedr. forsvarsforlig, langsigtet udvikling af Forsvaret, multilaterale initiativer, faglige aspekter af koncernstyring, mål- og resultatplaner, tilsyn, samarbejde med Rigsrevisionen mv.
- Policyformulering og koordinering i forhold til aktuelle emner i NATO, EU og det nordiske forsvarssamarbejde NORDEFCO mv. – fx om militær mobilitet, forsvarsplanlægning, styrkemål, byrdedeling, multinationale hovedkvarterer, multinationale kapacitetsinitiativer.
- Udarbejde mødemateriale til ministeren inden for dine ansvarsområder.

Tempoet i kontoret er højt, og opgaveløsningen fordrer lejlighedsvist arbejde uden for normal arbejdstid. Arbejdsopgaverne vil være dynamiske og udfordrende.
Om dig
Du ved, hvad der rører sig på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. Du har enten en militær baggrund eller du har en akademisk baggrund (fx samfundsvidenskabelig uddannelse).

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med ministerbetjening, samarbejdet i NATO og EU, regeringsprocesser samt samarbejdet med Folketinget mv.

Hvis du har en militær baggrund, har du gennemgået Videreuddannelsestrin II for militære ledere/Master i Militære Studier eller tilsvarende uddannelse. Det vil være en fordel, såfremt du har stabserfaring og indgående kendskab fra Forsvarskommandoens myndighedsområde.

Uanset din baggrund skal du kunne omsætte din viden til initiativer på det strategiske og politiske niveau. Du har et åbent sind og ved, at sager kan ses fra mange vinkler. Du arbejder målrettet og kan skrive kort, fokuseret og præcist på dansk og engelsk. Du kan arbejde under pres og har en høj grad af fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og tider.
Ansættelsesvilkår
Hvis har en militær baggrund vil besættelse af stillingen ske efter protokollat af 27. oktober 2015 til gældende overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er som udgangspunkt indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du har en akademisk baggrund, vil du blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der afhængig af dine kvalifikationer være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og bevare denne under hele ansættelsesforløbet.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fg. kontorchef for Forsvars- og Sikkerhedspolitik Tanja Rasmussen på +45 6187 1923 (bedst efter 17. juli).

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Heino Hansen fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon +45 7281 9131.

Ansøgningsfristen er søndag den 4. august 2019.

Forsvarsministeriet er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Du kan læse mere om Forsvarsministeriet på ministeriets hjemmeside: http://www.fmn.dk.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

02.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent