FMN

Sekretær til Hærprovsten


Sekretær til Hærprovsten

Kan du arbejde selvstændigt og har mod på et alsidigt sekretærarbejde med mange forskellige typer opgaver, der både relaterer sig til personaleadministration og forvaltning i forsvaret og folkekirken, er du måske den kommende sekretær for hærprovsten.
Om os
Hærprovsten har på vegne af Københavns biskop tilsynet med Hærens og Hærhjemmeværnets 65 feltpræster og er rådgiver i religiøse anliggender for Forsvarschefen og Hærchefen. Hærprovsten indgår i chefgruppen ved Hærkommandoen.

Vi står for forvaltning og administration af feltpræsterne, der blandt andet omfatter rekruttering og ansættelser af feltpræster, deres basis- og efteruddannelse, rejser og indkommandering til tjeneste i Danmark samt udsendelse til internationale operationer.

Hærprovsten og Hærprovstens kontor har desuden opgaver med rådgivning og vejledning, med veteranarbejde og kontakt til medier samt koordination med folkekirkens biskopper og provster, Den danske Præsteforening og Forsvarets myndigheder.

Hærprovsten er tilknyttet Kastelskirken som sognepræst og varetager militære gudstjenester med videre i Kastellet.

Hærprovsten gennemfører gejstligt tilsyn med feltpræsterne både i Danmark og under udsendelse i international tjeneste, ligesom Hærprovsten har en del tjenesterejser til møder i ind- og udland. Hærprovsten har ca. 120 rejsedage om året.
Om stillingen
Du er sekretær for hærprovsten og administrerer dagligt feltpræsterne.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være::

• Administration af ansættelser, kontraktforlængelser, sikkerhedsgodkendelser, organisatorisk skift med videre.
• Oprettelse og behandling af rejser, indkommanderinger af feltpræsterne til tjeneste i Hæren, samt behandling af kompensationer til civile afløsere for feltpræster.
• Udfærdige besøgsanmodninger, flybestillinger, bestillinger af NATO travelorder, samt anmodninger om tjenestepas og visum ved besøg og udsendelse i international tjeneste.
• Ajourføring af diverse oversigter, herunder af feltpræsternes tjenestestedsplacering, uddannelser og kvalifikationer.
• Oprettelse af arrangementer, booking af lokaler og indkvartering.
• Tilmeldinger til kurser, seminarer, møder og konferencer.

Du passer telefonen og er kontorets ansigt ud ad til. Du er ikke mindst kontaktpunkt for feltpræsterne, som du i det daglige yder den nødvendige hjælp og støtte.
Der vil være en del ad hoc opgaver blandt andet i relation til planlægning og koordination af hærprovstens møder, seminarer, kurser og særlige arrangementer, udarbejdelse af kursusmateriale, korrekturlæsning og lignende.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse. Er du tjenestegørende ved Forsvaret, er du som minimum udnævnt konstabel med tilfredsstillende forudgående tjeneste som kontorhjælper eller anden administrativ baggrund.

Du er en rutineret bruger af Office-pakken og har arbejdet med arkivsystemer og personeladministration. Det er en fordel at have erfaring i tids- og rejsestyring.
Har du ikke forudgående erfaring i de nævnte opgaver, skal du være indstillet på at gennemgå Forsvarets administrative kurser og uddannelser på de relevante områder.

Det er en fordel, at du behersker engelsk på et niveau, hvor du blandt andet kan læse invitationer og skrivelser til hærprovsten og svare på disse.

Vi forventer, at du som assistent/kontorhjælper kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, kan være på forkant med begivenhederne, er en god støtte til hærprovsten og således bidrager professionelt til kontorets opgaveløsning.

Du er imødekommende og god til at tale med alle uanset grad, niveau eller funktion. Du er fagligt velfunderet, samvittighedsfuld og stræber efter at levere et godt resultat. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder ved at skulle forholde dig til to forskellige offentlige institutioner og være med til at få det til at fungere.

Du skal være indstillet på at arbejde alene på kontoret, når hærprovsten er på tjenesterejser. Desuden skal du kunne udvise den nødvendige respekt i forhold til, at kontoret er en del af hærprovstens bolig.

Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Hærprovst Thomas H. Beck på telefon 72 81 17 07 eller via mail thb@km.dk /fko-h-hpv01@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Dorthe Rasmussen på telefon 72 81 91 69.

Ansøgningsfrist er 31. juli 2019. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 33.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har an-svaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og in-ternational opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsmini-sterens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledel-se af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kom-mandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskom-mandoen og Arktisk kommando.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

31.07.2019

Indrykningsdato

02.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent