Flyvevåbnet 3

Chef for Kommunikations- og Simulationssektionen


Chef for Kommunikations- og Simulationssektionen

Er du en engageret og ambitiøs major med interesse og faglig viden inden for kommunikations- og informationssystemer?

Har du gode ledelses- og samarbejdsegenskaber?

Så kan Flyverkommandoen tilbyde dig et spændende og indflydelsesrigt job som chef for Kommunikations- og Simulationssektionen. Du kommer til at arbejde i et dynamisk miljø med stor indflydelse på både drift og udvikling af forskellige systemer i Flyvevåbnet.
Om os
Flyverkommandoen indgår som del af Forsvarskommandoen og er foresat for myndighed for Flyvevåbnets niveau III myndigheder. Flyverkommandoen er organiseret i Planlægnings- og Styringsdivisionen, Kapacitetsdivisionen samt National Air Operations Centre (NAOC), hvor Kommunikations- og Simulationssektionen er én af to sektioner i Air C4 Afdelingen. Air C4 Afdelingen er en del af Kapacitetsdivisionen.

Kommunikations- og Simulationssektionens opgaver og ansvar spænder over flere specialiserede fagområder fra kryptografi, informationssikkerhed, cybersikkerhed, taktiske datalinks, radio- og satellitkommunikation, telefoni samt governance af en bred portefølje af informationssystemer.
Dertil kommer en generel opstart af simulationsindsatsen og den teknologiske koordination og governance i Flyvevåbnet, og som en brik i Forsvaret og NATO’s indsats på området.

Sektionen har seks sagsbehandlere, som er specialister inden for hvert deres specifikke fagområder. Sektionschefen og sagsbehandlerne indgår som fx styregruppemedlemmer eller referencepersoner i anskaffelsesprojekter eller opdateringsprojekter og lignende, med Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI).
Om stillingen
Det primære fokus i stillingen vil ligge på at skabe gode betingelser for de systermer, som understøtter Flyvevåbnets opgaver. Dette består bl.a. i tæt koordination med FMI, herunder at give input til materielkapacitetsplaner og driftsøkonomi, på vegne af Flyvevåbnet. Derudover vil du være Flyvevåbnets tovholder på den praktiske udmøntning af Program IT-konsolidering og Transformation (PIT).
Derudover vil en del af stillingsindholdet, udover generel ledelse og sparring med medarbejdere, bestå i udarbejdelse af analyser, håndakter, notater og sagsoplæg.

Sektionen har en bred kontaktflade til andre myndigheder såvel overordnede, sideordnede som underlagte. Den primære kontakt er dog mellem Flyvevåbnets myndigheder og Kapacitetsansvarlig Luftsystemer (KALU) i FMI.

En del af stillingsindholdet indebærer desuden deltagelse i diverse arbejdsgrupper og projekter som Flyverkommandoens repræsentant i arbejdet, hvorfor du kan påregne en del rejsevirksomhed.
Om dig
Du er major i Flyvevåbnet – enten med VUT/MMS, eller tilsvarende relevant civilt studie. Såfremt du er kaptajn og ikke har gennemført VUT II/MMS eller tilsvarende vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Din tjenestegren er ikke umiddelbart afgørende. Det er derimod afgørende, at du har interesse og forståelse for de dynamikker, som følger med arbejdet med systemer.
Det vil være en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med drift og udvikling af kommunikations- og informationssystemer. Du skal kunne arbejde på tværs af faglige områder og have et godt øje for helhedsperspektivet med tilhørende konsekvenser og muligheder.

Sektionen er en lille og meget specialiseret sektion, hvorfor det forventes, at du kan foretage selvstændig sagsbehandling, og er klar til at udarbejde og levere beslutningsgrundlag – undertiden med korte terminer.
Som person forventer vi, at du er engageret, udadvendt og arbejder struktureret med et godt øje for at vælge de vigtigste, blandt mange opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte OL Klaus M. Brieghel på telefon 728 11671.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Pia Knudsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 728 19144.

Ansøgningsfristen er 18. august 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Tiltrædelse er snarest herefter.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

18.08.2019

Indrykningsdato

01.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent