FMN

Chef for Cybersituationscenteret


Chef for Cybersituationscenteret

Center for Cybersikkerhed søger en chef for det nyoprettede cybersituationscenter.
Om os
Center for Cybersikkerhed (CFCS) er Danmarks nationale it-sikkerhedsmyndighed og kompetencecenter på cybersikkerhedsområdet. Vores hovedformål er at styrke Danmarks evne til at imødegå cyberangreb.
Om stillingen
Cybersituationscenteret er indgangen for den operative kontakt mellem Center for Cybersikkerhed og omverdenen, og har derigennem en bred kontaktflade med de vigtigste interessenter for det nationale cyberforsvar af Danmark.

Cybersituationscenteret er en nyoprettet afdeling der har ansvaret for opbygning af et nationalt situationsbilede, samt for at lave realtidsmonitorering og triage af angreb imod den samfundsvigtige infrastruktur, centraladministrationen og forsvaret.

Afdelingen skal sikre deling af informationer med relevante danske myndigheder, virksomheder samt andre relevante aktører i ind- og udland. Cybersituationscenteret støttes af resten af CFCS og FE med efterretninger og med viden om trusler.

Afdelingen er det centrale punkt i koordineringen af større akutte cyberhændelser nationalt og internationalt, herunder med EU og NATO, og deltager i den forbindelse i flere internationale fora og samarbejder. Afdelingen leder en række tekniske udviklingsprojekter.
Om dig
Du har stor erfaring med cyberområdet og har førstehåndskendskab til anvendelse af trusselsinformation. Du har solid erfaring med opbygning af it-sikkerhedsenheder samt ledelse af højt specialiserede tekniske og kommunikative medarbejdere, og du kan lede og motivere gennem andre.
Du har erfaring med koordinering af incident håndteringen, herunder opbygning af processer samt udadvendt kommunikation.

Der er stort fokus på cyberområdet, og du skal være i stand til at agere i en politisk og udadvendt kontekst. Tilsynet med Efterretningstjenesterne fører tilsyn med CFCS. I den forbindelse skal du i samarbejde med den juridiske afdeling sikre, at nye procedurer og retningslinjer udvikles under respekt for de lovgivningsmæssige rammer, samtidigt med at der konstant er fokus på at optimere arbejdsgange.

Derudover besidder du følgende faglige og menneskelige kvalifikationer:
• Stærk teknisk og praktisk forståelse indenfor en række analyseteknikker, herunder
netværksanalyse
• Erfaring med IT-Sikkerhed og incidenthåndtering
• Praktisk arbejdserfaring med cyber threat intelligence
• Akademisk uddannelse på kandidatniveau eller lignende relevant uddannelse
• Bevist erfaring med og flair for ledelse af operative enheder
• Erfaring med motiverende og engageret ledelse, herunder forandringsledelse i praksis
• Påviselig evne til hurtigt at omsætte ide til handling
• Evne til at navigere i teknisk såvel som politisk kontekst
• Evne til at etablere og vedligeholde relevante faglige netværk, nationalt såvel som internationalt
• Engelsk på forhandlingsniveau, skriftligt såvel som mundtligt
• Dygtig kommunikator

Der kan evt. blive gennemført en test af ansøgernes tekniske viden og kundskaber

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.

Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere.

Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37. Stillingen kan evt. besættes på åremål.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv. Du har som ansat i FE desuden pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte chefen for CFCS Thomas Lund-Sørensen, telefon 33 32 55 80.

Hvis du vil vide mere om løn eller ansættelsesforhold er du velkommen til at kontatke
Personalesektionen, telefon 33 32 55 66 – lokal 2213 eller lokal 2201 eller HR-konsulent Tine Nielsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon : 72819124.

Ansøgning vedhæftet CV og dokumentation for uddannelse skal sendes via stillingsopslaget, som du finder på FE´s hjemmeside på www.fe-ddis.dk

Stillingen er til besættelse snarest muligt.
Ansøgningsfristen : 23. juli 2019.
Samtaler forventes afholdt snarest herefter.

På www.fe-ddis.dk kan du læse mere om FE og Center for Cybersikkerhed. Her kan du læse mere om det nye Cybersituationscenter eller den seneste undersøgelsesrapport. FE´s beretning er det sted, hvor du får det mest detaljerede indblik i FE´s opgaver, metoder, medarbejdere og FE som arbejdsplads. På hjemmesiden kan du også finde andre produkter, bl.a. FE´s årlige risikovurderinger, situations- og trusselsvurderinger samt yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

23.07.2019

Indrykningsdato

01.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent