Souschef til Materiel- og Kapacitetskontoret i Forsvarsministeriet


Souschef til Materiel- og Kapacitetskontoret i Forsvarsministeriet

Nu har du muligheden for at søge en spændende stilling, hvor du kan arbejde med materiel og strategisk styring af kapacitetsplanlægning på materielområdet i Forsvarsministeriets departement.
Som kontorets souschef er du tæt på de centrale beslutningsprocesser, er med til at styre kontorets opgaveløsning og optræder som stedfortræder for kontorchefen. I jobbet kommer du til at arbejde med en bred vifte af tværgående opgaver i relation til materielområdet og industrirelationer.
Om os
Materiel- og Kapacitetskontoret er overordnet ansvarlig for strategisk planlægning, styring og tilsyn i forhold til koncernens materielanskaffelser og -drift. Kontoret opstiller i den forbindelse sekretariatet for Forsvarsministeriets Investeringskomite.

Kontoret er overordnet ressortkontor for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og behandler bl.a. sager relateret til materieldirektørfunktionen og internationalt materielsamarbejde. Kontoret repræsenterer Forsvarsministeriet i Forsvarets Materielnævn og Statens Våbenkontrol.

Kontoret er tillige ansvarligt for forsvarsindustrielle forhold, herunder industrisamarbejde og varetagelse af relationer til forsvarsindustrien samt forhold vedr. den Europæiske Forsvarsfond.

Endelig er kontoret ansvarligt for den overordnede håndtering og koordinering af udbudsområdet i koncernen.

Materiel- og Kapacitetskontoret består af en chef og 11 sagsbehandlere. Kontoret er kendetegnet ved en åben og uformel stemning med fokus på resultater, hvor der tillige lægges vægt på at skabe gode betingelser for personlig udvikling. Kontoret lægger vægt på tæt dialog og samarbejde med departementets øvrige kontorer, Forsvarsministeriets myndigheder og eksterne samarbejdspartnere.
Om stillingen
Som souschef i kontoret vil dine opgaver bl.a. omfatte:
- At være stedfortræder for kontorchefen i dennes fravær.
- Fordeling, prioritering, tilrettelæggelse og styring af kontorets opgaveløsning.
- Udvikling af kontorets opgavevaretagelse og samarbejdsrelationer.
- Sparring med kontorets medarbejdere og bidrage til videndeling.
- Administrative opgaver i kontoret.
- Selvstændig sagsbehandling på særligt prioriterede områder.

Som souschef i Materiel- og Kapacitetskontoret er du en del af et dynamisk kontor, der er præget af et højt fagligt niveau, stor politisk bevågenhed, engagement og en uformel omgangstone. Der stilles store krav til såvel faglighed som arbejdsomhed og fingerspidsfornemmelse.
Om dig
Du har en militær baggrund og har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II L), Master i Militære Studier eller et tilsvarende udenlandsk kursus. Alternativt har du en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau.

Der lægges vægt på, at du har bred forståelse og erfaring med Forsvarsministeriets koncern, herunder at du har kendskab til materielområdet og gerne har arbejdet i et departement.

Derudover lægger vi vægt på, at du:
- Har veludviklede samarbejdsevner og menneskelige kompetencer, der understøtter varetagelsen af souscheffunktionen.
- Er i stand til at formulere dig på en enkel og let forståelig måde i både skrift og tale.
- Er løsningsorienteret, har politisk fingerspidsfornemmelse og en veludviklet dømmekraft.
- Kan holde mange bolde i luften på en gang på en systematisk og struktureret måde.
- Har flair for at arbejde selvstændigt og analytisk.
- Er ambitiøs, kvalitetsbevidst, idérig og handlekraftig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om Løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du har en civil uddannelsesbaggrund, vil du blive ansat som specialkonsulent eller chefkonsulent i henhold til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet.

Afhængig af din erfaring og kvalifikationer kan der forhandles tillæg i forbindelse med ansættelsen. Du vil tillige modtage en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1%. Der er til stillingen knyttet et funktionstillæg på 4.258,28 kr. for souschefrollen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorets chef Jonas Märcher Ottosen telefon 6187 1950.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du ringe til HR-konsulent Heino Hansen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9131.

Ansøgningsfristen er den 11. august 2019. Samtaler afholdes snarest herefter.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. september 2019 eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holmens Kanal

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

11.08.2019

Indrykningsdato

01.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent