FMN

Sagsbehandler til fagområde skydning - (genopslag)


Sagsbehandler til fagområde skydning - (genopslag)

Brænder du for skydeuddannelse af frivillige i Hjemmeværnet, og har du en høj grad af selvstændighed omkring løsning af opgaver? Så er du måske vores nye kollega i Uddannelsessektionen som sagsbehandler og kursusansvarlig på Hjemmeværnsskolen.
Om os
Hjemmeværnsskolen er Hjemmeværnets uddannelsesinstitution for udvikling og uddannelse af Hjemmeværnets frivillige medlemmer.

Vi er first mover på det pædagogiske område inden for læring, refleksion og tilbagemelding, og anvender de nyeste teknologier til blended learning.

Vi lægger stor vægt på medarbejderes trivsel og udvikling, og der er gode muligheder for både efter- og videreuddannelse samt sociale arrangementer med kollegerne.

Hjemmeværnsskolen ligger i Nymindegab, her er skolens ledelse forankret og støttes af en planlægningssektion og en driftssektion, der blandt andet understøtter uddannelsesafdelingen med bestillinger og reservationer, så en stor del af de administrative opgaver er flyttet fra sagsbehandleren. Hertil kommer tre uddannelsescentre i henholdsvis Skive, Søgård og Vordingborg og marinehjemmeværnssektionen på Slipshavn ved Nyborg.

Vi har meget gode fysiske arbejdsforhold og en afslappet omgangstone, hvilket skaber en god ramme for alle medarbejdere og kursister.
Om stillingen
I dit daglige virke refererer du til chefen for Uddannelsessektionen, som er major. Uddannelsessektionen i Nymindegab, som du bliver en del af, består af en major, tre kaptajner og to civile. Sektionen har ansvaret for cirka 80 kurser om året.

Du vil som sagsbehandler primært få til opgave at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere alle Hjemmeværnsskolens skydeuddannelser, der dækker såvel grundlæggende som videregående skydeuddannelser. Sektionen understøtter skydeuddannelser for Politiet og for Flyvevåbnets officersskole. Til den praktiske udførelse er der en solid og faglig stærk frivillig organisation af specialister, der brænder for at hjælpe dig til de bedst mulige resultater.

Du får i sektionen ansvaret for at planlægge din egen tid, skabe relationer og arbejde med de frivillige skydelærere og linjeledere. Der er i perioder meget travlt, og du forventes at være fleksibel med hensyn til at kunne være til stede under kursusvirksomhed, hvor kurserne ofte kører til kl. 21.00 og i cirka syv weekender om året. Vi har gode fysiske rammer, og du får dit eget kontor.

Der er gode muligheder for- og det vægtes, at du interesserer dig for kurser og efteruddannelse, der kan fremme dit virke i stillingen, det gælder både interne og eksterne kurser.
Om dig
Du seniorsergent eller moden oversergent, der er vurderet egnet til VUT-2 M/L. Alternativt er du kaptajn/kaptajnløjtnant, og har gennemført videreuddannelskursus (VUK), eller premirløjtnant, som er i gang med, eller har gennemgået VUK.

Du har stor grad af selvstændighed, indlevelsesevne og forståelse for at frivillig indsats adskiller sig i tid og rum fra det, du er vant til i Forsvarets faste enheder.

Du skal have en stor faglig interesse for skydning, samt have lyst til at udvikle dig inden for disse områder. Det vil være en stor fordel, hvis du allerede har erfaring inden for området skydeuddannelse fra operativ tjeneste eller sagsbehandling.

Vi forventer, at du har kendskab til forsvarets IT-systemer og programmer, herunder KESDH og SAP.

Det forventes, at du er uddannet på følgende våben: P M/49, GV M/95 familien, LMG M/62 og gerne M/60 E2, 40mm granatkaster.

Du er professionel, fleksibel og positiv også i travle perioder.

Du forstår at administrere frihed under ansvar, egen planlægning og overholde deadlines.

Vi forventer, at du er korrekt i din fremtoning og fremstår som det gode eksempel.

Du har let til smil, forstår og respekterer andres forskelligheder samt søger at skabe gode samarbejdsrelationer.

Hvis du er nysgerrig efter- eller i tvivl om, hvad hjemmeværnsskolen er for en størrelse, er du velkommen til at komme og besøge os ganske uforpligtende, du skriver blot til HVS-U-UD-01@mil.dk og aftaler et tidspunkt for møde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er for nuværende klassificeret som oversergent M221, men kan ved rette kandidat omklassificeres til kaptajn M321. Stillingsindholdet vil i så fald blive justeret, så det passer til din uddannelsesbaggrund.

Ved ansættelse ef en M2XX:
Stillingen er en værnsfælles seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand.
Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den
nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansættelse af en M3XX:
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Dette brede opslag omfatter premierløjtnanter og kaptajner/kaptajnløjtnanter i løngruppe 3 og 4. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Nymindegab, men Hjemmeværnsskolen er fleksibel ifht. evt. ændring af dette.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav, og ved helbreds- og tandlægevurderinger, erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Uddannelsessektionen major Søren Glargaard Rich på telefon 20 68 33 22.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 4. august 2019. Ansættelsessamtaler holdes løbende.

Stillingen er til besættelse den 1. september 2019, eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Tilflytterservice
Hjemmeværnsskolen har et tæt samarbejde med Varde Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, pasningsmuligheder, skole, bolig m.m. I Varde Kommune har din partner f.eks. mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig på vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune. Du er også velkommen til at kontakte Varde Kommune, bosætningskonsulent Jørgen Nielbæk på mail: joni@varde.dk eller på mobil 30 59 05 95.
Esbjerg Kommune tilbyder også Tilflytterservice. Læs mere på: nyiesbjerg.dk.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Hjemmeværnsskolen
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet, så vi i alt uddanner cirka 5000 kursister om året.

Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.

Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.

Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Air Force Training Centre, ligesom vi har et stort internationalt arrangement med blandt andet U.S. National Guard i USA, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjemmeværnsskolen

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

01.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent