Søværnet 04

Forvaltningsbefalingsmand til 1. besætning THETIS-kl.


Forvaltningsbefalingsmand søges til 1. besætning THETIS-kl.

Oversergent med uddannelse som kok eller administration søges af 1. besætning THETIS-kl.
Om os
Inspektionsskibene har et varieret sejladsmønster med fokus på suverænitetshåndhævelse, fiskeriinspektion, søredning og en lang række andre myndighedsopgaver. Sejladsen foregår typisk i færøske og grønlandske farvande, men operationsområdet er i øvrigt en meget stor del af Nordatlanten og Arktis. Vi løser en alvorsfuld opgave, til tider under svære vilkår, men vi er stolte af vores arbejde, vi kerer os om sammenholdet og vi har det sjovt.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling Tjenesten er stabil og du kender datoer for sejlads og frihedsafvikling henover kalenderåret.
Om stillingen
Du vil indgå i et team, bestående af 1 Forvaltningsbefalingsmand, 3 kokke, 1 bager, 1 kabysgast og så forplejningsgast teamet på 3 mand.

Dine primære opgaver, er daglig ledelse af forvaltningssektionen. Du er proviant-, pengeregnskabsfører og kantinebestyrer. Du er ansvarlig for post og sekretariatsvirksomhed og har ansvaret for indkøb, ombordtagning og henstuvning af proviant. Yderligere opgaver vil være forskellige hvor du indgår i tørn som vagtassistent, Flight Deck Director og endelig tjeneste som fiskeriassistent.
Om dig
Du er oversergent, eller udnævnt sergent, eller du har GSU og er klar til udnævnelse. Vi ser helst at du har erfaring fra tjenesten i Nordatlanten, men det er ikke et krav.

De allervigtigste karaktertræk ved dig er, at du har den ”rigtige holdning” til befalingsmandsvirket. Du ved at opgaven SKAL løses, og du ved, hvornår det handler om ”kæft, trit og retning” og hvornår vi må have en dialog for at få opgaven løst. Det falder dig lige for, at formidle budskaber til gasterne, dine kolleger og foranstående på en hensigtsmæssig, anerkendende, klar og tydelig måde. Du har lyst, gå-på-mod og godt humør, og selvom svaret sommetider er nej, går du altid med ja-hat.

Er der specifikke kvalifikationer, som du mangler for at varetage stillingen, må du være forberedt på, at skulle gennemgå nødvendige kurser som led i din personlige kvalificering.

Stillingen kan bestrides af specialerne proviant eller intendantur.


Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SSG Carsten Worm, 1 BSN Banjermester mail: D11-K1FV110@mil.dk eller telefon 3067 0715

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 7. august 2019. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.
Stillingen er til besættelse 1. september 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har

1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

07.08.2019

Indrykningsdato

01.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent