To fuldmægtige til Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor


To fuldmægtige til Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor

Vil du være med til at gøre en forskel for de soldater, som er kommet til skade under deres udsendelse?

Hvis du kan se dig selv som fuldmægtig i en politisk styret organisation og har interesse for erstatnings- og forsikringsret, så kan det være, at du er vores nye kollega i Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor.
Om os
Vi er et kontor med 17 medarbejdere, som har ansvaret for Forsvarets erstatnings- og forsikringsretlige forhold. Vi behandler sager efter blandt andet arbejdsskadesikringsloven, erstatningsansvarsloven og Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordninger.

Vi har et konstant fokus på mulige forbedringer. Det er derfor en del af hverdagen for alle kontorets medarbejdere, at de indgår i at udvikle og forbedre kontorets processer, det faglige niveau og vores serviceydelser.

Hverdagen på kontoret er travl, og vi vægter arbejdsglæden og det gode humør højt. Sociale arrangementer er derfor en naturlig følge af en ansættelse hos os.
Om stillingen
I Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor har vi brug for to sagsbehandlere, som har lyst til at arbejde med arbejdsskader, hvor soldaterne er kommet til skade under deres udsendelser.

Du vil primært beskæftige dig med konkret sagsbehandling af ansøgninger om aktstykke 425 ydelse, hvor skadelidte soldater ansat på en overenskomst skal ligestilles med tilskadekomne tjenestemænd.

Dine arbejdsopgaver i forbindelse med behandling af sagerne vil bestå af blandt andet:
- udarbejde juridiske afgørelser
- foretage beregning af aktstykke 425 ydelsen
- indsamle og undersøge retstillingen til brug for behandling af sager
- udarbejde notater om juridiske problemstillinger
- besvare henvendelser fra skadelidte og understøtte kontorets formidlingsopgaver

Du vil have mulighed for at præge området ved at være med til fastlæggelsen af praksis, herunder udarbejdelse af bekendtgørelser på området.
Om dig
Du har en relevant uddannelse på akademisk niveau.

Vi forventer ikke, at du har erfaring på området, men at du er pligtopfyldende, nysgerrig og ansvarlig. Du får et introduktionsforløb, og din mentor vil hjælpe dig godt på vej. Vi går meget op i sparring og vægter højt, at du byder ind med dine tanker og ideer, da vi altid har fokus på forbedringer. Vi er et driftstungt kontor og ser gerne, at du byder ind i arbejdet med digitalisering og procesoptimering.
Ansættelsesvilkår
Begge stillinger er tidsbegrænset til et år med tiltrædelse hurtigst muligt eller efter aftale med hensyn til dine sommerferieplaner.

Du bliver ansat som fuldmægtig og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten på basisløntrin 4 – 8. Der er til stillingen knyttet et anciennitetsafhængigt rådighedstillæg. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg og 9,0% af rådighedstillægget.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om jobbet kan du ringe til fuldmægtig Marie-Louise Gammelgaard på tlf. 32 66 56 40, Inga Aleksandra Dutczyn på tlf. 32 66 51 01 eller Daniel Agerholm Pedersen på tlf. 32 66 58 45. Vi glæder os til at høre fra dig.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 16. juli 2019, og vi forventer at holde samtaler løbende og med hensyn til dine sommerferieplaner.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) hører under Forsvarsministeriet og har ansvaret for HR-driften. Vi arbejder hver dag for at understøtte Forsvarsministeriet koncern med bl.a. rådgivning inden for personalejura, forhandling af overenskomster og håndtere erstatnings– og arbejdsskader. Alt, hvad vi gør, har til formål at skabe gode og velfungerende arbejdsforhold.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

16.07.2019

Indrykningsdato

01.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent