Missionplanner

Orlogskaptajn/major/sagsbehandler til Forsvarsakademiets uddannelsesstrategisektion


Orlogskaptajn/major/sagsbehandler til Forsvarsakademiets uddannelsesstrategisektion

Kan du sætte retning og opnå resultater i en smeltedigel af engagerede menneskers gode ideer?
Har du erfaring fra uddannelsesområdet, sagsbehandling og koordination af udviklingsprojekter samt implementering af strategiske beslutninger? Og vil du bidrage til at udvikle Forsvarsakademiets opgaveløsning og rolle i Forsvaret?

Så søger Uddannelsesstrategisektionen ved Forsvarsakademiet en erfaren, udviklingsorienteret sagsbehandler med helhedssyn til koordination af implementerings- og udviklingsprojekter, uddannelsesstrategisk sagsbehandling samt koordination og drift af udviklingsfora.
Om os
Forsvarsakademiet uddanner ledere og siden 1. januar 2019 også mellemledere til hele Forsvaret. Derudover udbyder vi videre- og efteruddannelser samt kurser til Forsvarets militært og civilt ansatte. Det er Forsvarsakademiets mål, at vores uddannelser indfrier uddannelsesbehovene hos vores primære aftagere i Forsvaret, at vores uddannelser nyder anerkendelse både inden for og uden for Forsvaret, og at de er sammenlignelige med uddannelser i det civile uddannelsessystem. Uddannelsesstrategisektionen har ansvaret for en lang række udviklingsprojekter, herunder koordination af omlægningen af Forsvarets mellemlederuddannelser, akkreditering af Forsvarets nye og eksisterende uddannelser, udarbejdelse af beslutningsoplæg om Forsvarets uddannelsesstruktur, projektledelse af uddannelsesstrategiske udviklingsopgaver, drift af et aftagerpanel og en koordinationsgruppe for lederuddannelser, udarbejdelse af uddannelsesstrategiske beslutningsoplæg og ledelsesinformation, samt udvikling af studieordninger for Forsvarets kommende/fremtidige akademiuddannelse, samt de eksisterende uddannelser på diplom- og masterniveau.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Uddannelsesstrategisektionen bliver du ansat i et team af engagerede civile og militære medarbejdere under ledelse af en militær sektionschef på M331 niveau. Sektionen er præget af fremtids- og udviklingsorientering, og visionen er et Forsvarsakademi, som rækker ud til sine aftagere og producerer moderne og effektive uddannelser baseret på nyeste viden indenfor det militære vidensfelt. Du vil skulle bidrage til udviklingsprojekter i rammen af Forsvarets uddannelsesstrategi og til understøttelse af sammenhængen i Forsvarets uddannelser.

Som del af Forsvarsakademiets løbende og kontinuerlige arbejde med opretholdelse af akkreditering af diplom- og masteruddannelser vil du bidrage til udarbejdelse, evaluering og koordination af studieordninger for Forsvarsakademiets akkrediterede uddannelser.

Desuden vil du skulle koordinere og sagsbehandle uddannelsesfaglige opgaveanmodninger fra Værnsfælles Forsvarskommando og andre myndigheder indenfor Forsvarsministeriets koncern. Du vil herunder udarbejde opgaveanmodninger, høringssvar og tilhørende beslutningsoplæg i forbindelse med høringer over uddannelsesfaglige forhold.

Arbejdsopgaverne løses gennem koordination med interessenter udenfor såvel som indenfor Forsvarsakademiet og under udarbejdelse af beslutningsoplæg til Forsvarsakademiets ledelse.

Du vil efter behov blive projektleder eller projektmedarbejder på implementering af uddannelser eller uddannelsesmæssige projekter under Forsvarsakademiet.
Du vil desuden blive sekretær i Koordinationsgruppe Lederuddannelse under Forsvarschefens Uddannelsesforum. I den kontekst forventes du at udvikle netværket, så det fungerer som et dialogforum på sektions- og sagsbehandlerniveau mellem Forsvarsakademiet og de primære aftagere af Forsvarets lederuddannelser.
Du vil efter behov repræsentere FAK i nationale projektgrupper, arbejdsgrupper under NORDEFCO eller andre nationale og internationale fora.
Om dig
Du har gennemført MMS, det tidligere VUT II/L, eller en tilsvarende militær videreuddannelse i Danmark eller udlandet.

Du har egne erfaringer med uddannelse - gerne i Søværnet. Alternativt har du gennem tidligere stillinger og uddannelse erhvervet dig solid uddannelsesfaglighed. Desuden har du solide sagsbehandlerkompetencer, gerne på baggrund af erfaring fra en niveau II stab eller anden højere stab. Du er velformuleret både i tale og på skrift.

Du har tidligere ledet eller bidraget til større udviklingsprojekter med lang tidshorisont, og du evner både at systematisere en længerevarende udviklingsindsats og at fastholde et helhedssyn på delprojekters strategiske placering i en længerevarende udviklingsindsats.

Du har et konstruktivt kritisk blik på Forsvarets uddannelsespraksis og en samarbejdende og udviklingsorienteret tilgang til opgaver og udfordringer. Du trives i et dynamisk miljø hvor du til tider selv skal foreslå rammerne og indhente direktiv for opgaveløsningen.

Du møder nye opgaver engageret og med nysgerrighed, og du opsøger den nødvendige viden og metodik til at løse dem på baggrund af din erfaring og en samarbejdende, anerkendende og undersøgende dialog med civile og militære kolleger såvel som med ledelsen.

Du er systematisk og resultatorienteret, men fastholder en inkluderende og helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen. Du følger af egen drift op på iværksatte opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

For spørgsmål vedrørende stillingens indhold kan Sektionschef Major Henrik Jedig Jørgensen kontaktes på mobil nr. 2537-9287 eller via FIIN FAK-U-US01.

Ansøgningsfrist er den 1. august 2019. Evt. samtaler forventes afholdt i uge 34 eller 35 med ønskelig tiltrædelse den 1. september 2019 eller snarest herefter.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.08.2019

Indrykningsdato

01.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent