Søværnet 04

Staff Officer Operations ved Søværnskommandoens Operationssektion i Korsør


Staff Officer Operations ved Søværnskommandoens Operationssektion i Korsør

Har du maritim taktisk indsigt, kan du bevare det operative overblik i komplekse situationer, og har du mod på nye udfordringer? Så er du måske vores nye Staff Officer Operations.
Om os
Søværnskommandoens Operationssektion (SVK N3) er bosiddende på Flådestation Korsør. SVK N3 har blandt andet ansvaret for den taktiske samvirketræning af Søværnets enheder. Herudover kan personel i SVK N3 udsendes enten som enkeltmand eller som en del af en taktisk-operativ føringsstab med kort varsel. Vi har op til ca. 80 sejldage på et normalt år uden udsendelser, hertil kommer div. øvelseskonferencer, seminarer o.l. i både ind- og udland. Vi er et tjenestested, hvor der lægges vægt på initiativ, professionalisme, fleksibilitet, teamwork og medindflydelse.

SVK N3 planlægger allerede nu deltagelse i flere øvelser som bidrag til Føringsstaben, hvorfor du vil kunne forvente en meget spændende og afvekslende tjeneste i form af såvel stabsarbejde, planlægning af og deltagelse i øvelser og operationer.
Om stillingen
Søværnet går en spændende tid i møde. Her tænkes på indfasning af nye kapaciteter som slæbesonarsystemer, sonar til de maritime helikoptere og langtrækkende luftforsvarsmissiler. I SVK N3 arbejder vi med kriterierne for Søværnets styrkeproduktion, og omsætter herigennem Chefen for Søværnskommandoens tanker til styrkeudvikling- og produktion. Det betyder at dine opgaver bl.a. bliver:

• At assistere operationsofficeren (Branch Chief OPS) med taktisk udviklingsarbejde, herunder udarbejdelse af doktriner inden for de primære warfare områder
• Bestride funktionen som Battle Watch Captain/Battle Watch Officer, når føringsstaben er deployeret
• Projektdeltager ved større aktiviteter/øvelser og assisterer i forbindelse med øvelsesplanlægning
• Sagsbehandling af andre operative opgaver

En del af opgaverne er projektorienterede, hvorfor differentieret arbejdsbelastning forekommer, og det er derfor nødvendigt med fleksibilitet i forhold til tjenesten ved SVK N3. Du får et tværgående ansvar i såvel sektionens som enhedens opgaveløsning, både når føringsstaben er hjemme, og når vi er deployeret. Du får udleveret FAP og telefon. Der er mulighed for hjemmearbejdsdage og vi lægger generelt vægt på, at få din hverdag til at hænge sammen med rejseaktivitet, sejlads, og lignende.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant eller premierløjtnant og har gennemført hele eller dele af taktisk officerskursus (TOK) i Søværnet eller tilsvarende udenlandsk kursus. Du har taktisk maritim erfaring fra tidligere tjeneste på de sejlende enheder. Du har en evne til at holde mange bolde i luften samtidig med, at du bevarer overblikket. Herudover har du faglig stolthed og en stærk faglig interesse for det maritime taktiske område. Du besidder initiativ, gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt.

Formuleret kort: En officer med de rette kompetencer.

Endvidere bør du og din familie være afklaret med, at stillingen periodevis indebærer høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Branch Chief OPS (BC OPS) i SVK N3, orlogskaptajn Peter Højgrav på telefon 2330 8294 eller via mail FKO-SV-N3301@mil.dk eller SVK CHN3 kommandørkaptajn Jens Kristian Terp Petersen på telefon 7285 3002 eller via mail FKO-SV-CHN3@mil.dk. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Stillingen er til besættelse 1. september eller snarest muligt, og ansøgningsfristen er søndag d. 4. august 2019, og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter ved SVK N3 på Flådestation Korsør.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og er placeret på Flyvestation Karup. En afdeling af Søværnskommandoen er placeret på Flådestation Korsør. Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. Søværnskommandoen er også ansvarlig for den nødvendige maritime nationale styrkeindsættelse op igennem kriseniveauerne fra fred over krise til krig, hvor chefen for Søværnskommandoen skal kunne fungere i rollen som national Maritime Component Commander. Søværnskommandoen gennemfører, kontrollerer og evaluerer virksomheden i Søværnet. Endelig er Søværnskommandoen ansvarlig for at opretholde værnsfaglighed og identitet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

28.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent