Hæren 06

Næstkommanderende til Stabskompagni, ved II Panserinfanteribataljon, Jydske Dragonregiment


Næstkommanderende til Stabskompagni, ved II Panserinfanteribataljon, Jydske Dragonregiment

Er du en erfaren premierløjtnant, som kan arbejde struktureret og kan gennemføre planlægning i en hektisk og kompleks hverdag, uden at miste overblikket? Så er stillingen som næstkommanderende ved stabskompagniet lige noget for dig.
Om os
Stabskompagniet (STKMP) hører organisatorisk til i II Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment, vi indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrker. Vi har i nyere tid været udsendt til ISAF 14, KFOR 34B, KFOR 40B, deltaget med instruktører i Ukraine, samt indgået i bataljonskampgruppe 2018.
Vi består af en kommandodeling, stabsdeling, finskyttesektion og bjærgningssektion. Vores fokus er i de kommende år rettet mod overgang til nyt førings- og logistiskkoncept, samt opstilling til Beredskab 2021 i rammen af II JDR. Hvilket inkluderer at vi bl.a. får underlagt forsyningsdeling og sanitetsdeling fra Trænregimentet og tager HTK (Hærens Taktiske Kommunikation) i brug.
Vi modtager i 2019 også en del nye KØTJ, det være sig Piranha V, Eagle 5 og Miller.
II JDR bliver Hærens kompetencebataljon indenfor HTK og her vil vi blive en vigtig del, da vi besidder mange af II JDR specialister indenfor signaltjeneste.

Kompagniet er kendetegnet ved en respektfuld og fri omgangstone i hverdagen og et godt samarbejde på tværs af delinger og sektioner. Alle vores enheder er specialister, hvilket fordrer en stor grad af selvstændighed hos alle, samt et behov for godt overblik som NKSTKMP.

Vi lægger vægt på altid at optræde professionelt og kompetent, hvorfor udviklingen af den enkelte MA har stort fokus i kompagniet. Det betyder, at du vil have gode muligheder for at videreudvikle dine kompetencer i denne stilling.
Om stillingen
Som næstkommanderende er du ansvarlig for planlægningen af uddannelsen og kurser. Du vil skulle udarbejde aktivitetsoversigter, øvelseslister og i tilknytning til dette, bestille terræn samt koordinere diverse aktiviteter med andre enheder i Forsvaret.

Du vil i samarbejde med forsyningsbefalingsmanden i kompagniet og sektionsføreren for vedligeholdelsessektionen, tilrettelægge og planlægge den logistiske tjeneste ved kompagniet. Du vil kontrollere at de logistiske retningslinjer bliver efterlevet.

Du har, i kompagnichefens fravær, ansvaret for den daglige drift af kompagniet.
I forbindelse med videreuddannelse (føringskursus), vil kompagniet imødekomme vilkår der tilgodeser balance mellem arbejde, skole og privatliv.
Om dig
Du er en erfaren premierløjtnant fra kamptropperne og har tjeneste som delingsfører med i rygsækken, gerne ved en stående enhed. Såfremt du også har erfaringer fra udsendelser, måske som delingsfører, vil det anses som et plus.

Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner og dine gode struktur- og styringsevner gør, at du formår at have overblik over de nødvendige uddannelser og kurser, dit personel skal have. Du er initiativrig samt i besiddelse af gode sociale kompetencer, såsom empati og samarbejde, da jobbet indebærer en stor berøringsflade med mennesker på alle niveauer.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen og lægger vægt på at holde dig i fysisk god form. Du kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du er god til at samarbejde både med undergivne og foresatte.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos kompagnichef, kaptajn Henrik Dybro, på mail jdr-2b-000a@mil.dk eller telefon 72 82 72 02 frem til 31/7 og herefter på telefon 41 38 50 88. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen 26. juli 2019, idet samtaler gennemføres i Holstebro i uge 32 2019. Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks tre kamptropregimenter. Regimentet, der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder til dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og en støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter en Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sundhedstjeneste samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste. Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

26.07.2019

Indrykningsdato

27.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent