Efterretningsbefalingsmand til 1. Panseringeniørbataljon


Efterretningsbefalingsmand til 1. Panseringeniørbataljon

Har du lyst til at være en del af et team, der skal være med til at gøre 1. Panseringeniørbataljon (1 PNIGBTN) til en operativ enhed under 1. Brigade? Kan du lide at arbejde operativt og kan du se muligheder frem for begrænsninger? Så er det måske dig, der er vores nye efterretningsbefalingsmand?
Om os
1. Panseringeniørbataljon er i 2019 ved at blive en fuldt operativ enhed under 1. Brigade. Bataljonen består af en Stab, et Stabskompagni og tre Panseringeniørkompagnier. Samlet set kommer bataljonen til at bestå af 449 soldater.

Staben i 1. Panseringeniørbataljon består af meget erfarent personel, og vi arbejder målrettet på at løse pålagte opgaver så professionelt som muligt, herunder at yde den nødvendige og optimale støtte til vores underafdelinger. Der er et godt arbejdsmiljø med en uformel tone men med gensidig respekt på tværs af grader, hvor personellet udviser lyst og vilje til at løse opgaverne bedst muligt, samt hjælpe andre ved behov.
Om stillingen
Efterretningsbefalingsmandsstillingen er i efterretningssektionen (S2) i staben. Til dagligt vil du indgå i stabens arbejde med uddannelses- og øvelsesplanlægning for kompagnierne. Derudover vil du indgå i tværgående uddannelse med kompagniernes efterretningsbefalingsmænd (oversergenter). Operativt vil du indgå på OPS/PLAN 1 og indgå som efterretningsbefalingsmænd i såvel stabsarbejde som føring af bataljonen. Derudover indgår du i dialog med ISRBTN vedr. fjendens ingeniørkapaciteter, bataljonens informations- og efterretningsbehov samt henvisning af opgaver til ingeniørrekognosceringsdeling og evt. CBRN rekognosceringsdeling mv.

Du vil undervejs i stillingen få gode kompetencer indenfor efterretninger og operationer i rammen af brigaden, herunder indgående kendskab til stabsarbejde og føring.
Der er mulighed for videreudvikling i stillingen ved at deltage på føringskursus-I for officerer mhp. at tilegne dig kompetencer indenfor bataljons- og brigade doktrin samt stabsarbejde. Føringskursus-I muliggør på sigt late entry til Hærens Officersskole.

Stillingen er en nyoprettet stilling, hvor du har stor indflydelse på indholdet og dermed kan du sætte dit personlige præg på denne.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent eller en erfaren oversergent, der vil blive ansat med indgåelse af uddannelseskontrakt med henblik videreuddannelsestrin II eller akademiuddannelse. Det er vigtigt at du har lyst og mod på at arbejde med operationer eller efterretninger, herunder dygtiggøre dig selv igennem kurser mv. Det er ønskeligt, men ikke et krav, du har erfaring med efterretninger.

Du er ansvarsbevidst, initiativrig og kan arbejde selvstændigt med egne arbejdsopgaver eller befalede opgaver. Du overholder givne deadlines og har et højt fagligt niveau som en selvfølge.
Du er desuden fleksibel i din hverdag og kan håndtere, at tingene til tider går stærkt. Du er omstillingsparat og kan hurtigt prioritere indkomne opgaver og løser disse med rettidig omhu.
Samtidig er du loyal, har talent og lyst til at skabe kontakt og netværk, og du kan samarbejde bredt med alle faggrupper.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes af en tjenestemand. Løn mv. er reguleret ved den til enhver tid gældende fællesoverenskomst og organisationsaftale imellem Forsvarets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel (CS).
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende og stabschef; major Pia Brøner på tlf.: 72 82 51 02.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er 28. juli 2019. Ansættelsessamtaler afholdes eventuelt løbende og senest i uge 31. Inden ansættelsessamtalen, bedes du have gjort dig overvejelser om, et evt. personligt kvalifikationstillæg.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Stillingen kan tiltrædes fra 1. august 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.

Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

28.07.2019

Indrykningsdato

27.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent