Almen sergent Hæren 1

Rådighedsstilling – Chef for IV Reservekadrebataljon ved Jydske Dragonregiment


Rådighedsstilling – Chef for IV Reservekadrebataljon ved Jydske Dragonregiment

Er du ledertypen, der går forrest og viser vejen for andre ved eksemplets magt, og kan du opnå følgeskab i en organisation, der bygger på frivillighed? Så er du måske den reserveofficer, vi søger som chef for den nye reserveenhed ved Jydske Dragonregiment.
Om os
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet, der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste.

På kasernen arbejder til dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og en støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade.

Støttestrukturen omfatter en Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sundhedstjeneste samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.
Om stillingen
IV Reservekadrebataljon, består af en reservestab. Reservebataljonen har ingen underafdelinger, men er ansvarlig for bemandingen af reservens to underafdelinger, der afgives til Totalforsvarsstyrken, Hjemmeværnsdistrikt Østjylland, der samtidig har uddannelsesansvaret.

Som chef for IV Reservekadrebataljon, er du en del af regimentets chefgruppe på lige fod med øvrige bataljonschefer ved regimentet. Du er således en væsentlig aktør i forhold til at fastholde og udvikle regimentets renommé, som et professionelt og attraktivt tjenestested for reserven.

Du bliver ansvarlig for bemandingen af enhedens reservestab, herunder uddannelse af stabens reservister i forhold til hovedopgaverne. Endelig vil du være ansvarlig for organisationsudviklingen af egen reservebataljon.

Der må forventes 25 – 35 indkommanderingsdage årligt, herudover ved opstarten må der påregnes nogle hjemmearbejdsdage. Tjenesten tager udgangspunkt ved Jydske Dragon regiment i Holstebro.
Om dig
Du har stor erfaring fra din tjeneste i Hæren – enten som tidligere linjeofficer eller som aktiv reserveofficer. Du har erfaring med virke som stabsofficer (niveau I-III) og gerne fra international tjeneste.

Du er udadvendt, empatisk, selvstændig og har en høj grad af integritet. Du er en holdspiller, udviser god energi, er proaktiv og initiativrig. Ligesom du udstråler professionalisme og fremstår som et godt eksempel overfor andre.

Du har lyst og tid til et højt aktivitetsniveau som reservist, og til at opbygge og varetage reserven og bidrage til reservens opgaveløsning.

Civile kompetencer indenfor personaleledelse, organisationsudvikling, projektledelse og lignende vil ligeledes blive vægtet højt, idet der vil være en del administrativt arbejde forbundet med opbygningen af strukturen i reserven og driften af denne.

Du er loyal overfor opgaven, dine kolleger og din enhed. Din konstruktive, positive og energiske tilgang skaber en god fremdrift og i kraft af din anerkendende attitude, skaber du et godt arbejdsklima for alle i reserven.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er niveaufastsat til oberstløjtnant af reserven, og ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det fatiske antal timer ved aktivitet med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog mindst for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Det forventes at du er oberstløjtnant af reserven eller major af reserven med stort potentiale og egnethed for udnævnelse. Du har afsluttet MMS, stabskursus eller ækvivalerende uddannelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelse i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Jydske Dragonregiment, oberst Anders Poulsen på telefon 728 24510

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Dorthe Skov-Lindquist ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9111, eller via mail: FPS-BA-BSS09@mil.dk.

Ansøgningsfristen er 4. august 2019, idet samtaler forventes gennemført i Holstebro i umiddelbar forlængelse heraf.

Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2019 eller snarest derefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 36 (HPRD) - OL-R/KK-R

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

27.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent