Missionplanner

Næstkommanderende på militærpolitistation ved 2. Militærpolitikompagni


Næstkommanderende på militærpolitistation ved 2. Militærpolitikompagni

Har du evnerne og ikke mindst modet, så har vi en udfordrende stilling som næstkommanderende på militærpolitistationen i 2. Militærpolitikompagni.
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en Militærpolitigrunduddannelse. Derudover er der en Militærpolitistation i København, samt tre MP-vagter placeret i henholdsvis Frederikshavn, Aarhus og Korsør.
Om stillingen
Du vil som kustode skulle varetage flere administrative opgaver gående fra overholdelse af regler i relation til GDPR, AKOS-planlægning og –opfølgning til budgettering og opfølgning på budget. Endvidere er du ansvarlig for MP’s samlede arkiv over nationale og internationale rapporter. Du vil som kustode skulle arbejde i EMTEP og CAPTIA.

Du vil, i stationslederens fravær, være fungerende stationsleder. Du indtræder som fører på MP-patruljer under løsning af alle typer opgaver i relation til militærpolitivirksomhed og sikkerhedsopgaver - såvel nationalt som under udlagte midlertidige militærpolitistationer i ind- og udland.

Du er en naturlig del af ledelsen på militærpolitistationen og deltager som kustode i kompagniets uddannelsesmøder. På møderne er du garant for, at koordinere den uddannelse og tjeneste som militærpolitistationen skal varetage og modtage, men også afgive til øvrige interne enheder. Du skal, sammen med stationslederen, være det generelle bindeled i alt hvad der foregår på MPSTN og bidrage til en hensigtsmæssig balancegang mellem økonomi, indsættelse, planlægning og ledelse.

Du deltager selv i militærpolitiadministrationen og er medansvarlig for sagsbehandlingen på militærpolitistationen. Som kustode er du tillige ansvarlig for fremsendelse af militærpolitirapporter, militærpolitiindberetninger og militærpolitinotitser til relevante myndigheder.
Om dig
Du skal være militærpolitiuddannet, samt have forrettet tjeneste som operativ militærpolitisoldat på en militærpolitistation. Erfaring fra en militærpolitistation i international kontekst forventes ligeledes, da du skal kunne rådgive udsendte enheder.

Du have en forbilledlig personlig fremtræden og en høj grad af personlig autoritet og integritet da du, som en del af ledelsen ved militærpolitistation Danmark, er garant for MP’s holdninger og integritet afspejles i opgaveløsninger og den daglige tjeneste.

Du skal kunne formulere dig kort og præcist i skrift og tale, have et godt skriftligt politisprog og være rutineret i udfærdigelse af rapporter, herunder kunne kommunikere effektivt på engelsk.

Du skal have gode administrative kompetencer og kunne begå dig på INTERNET og INTRANET, hvor du henter mange nødvendige informationer til brug for bl.a. planlægning. Herunder er det en fordel, hvis du i forvejen har stiftet bekendtskab med EMTEP og CAPTIA.

Som person tager du initiativ, er handlekraftig og ansvarsfuld. Du har en sund fleksibel tilgang, også til opgaveløsninger. Du har gode samarbejdsevner og er forudseende, da du vil skulle arbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere – her kan nævnes Forsvarets Auditørkorps, dansk politi og udenlandske militære enheder. Du trives i en travl hverdag med mange forskelligartede opgaver der af og til bliver givet med brede rammer.

Du er omgængelig, besidder et godt humør, er engageret og har MP-holdninger.

Der er ønskeligt, at du har virket som uddanner af militærpolitisoldater på manuelt og befalingsmandsniveau, da du har med personel at gøre både eksternt og internt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 2. Militærpolitikompagni KN Nicolai S.W. Andreasen på 72 83 72 00, eller på mail TRR-MP-200A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 4. august 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

27.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent