2 Marinekonstabler til Elektronisk Krigsførelses Center


2 Marinekonstabler til Elektronisk Krigsførelses Center i Frederikshavn


Er du kampinformations- eller kommunikationsgast i Søværnet, og har du mod på en fleksibel tjeneste dels i land men ligeledes ombord på Søværnets sejlende enheder, så har Elektronisk Krigsførelses Center (EKC) et tilbud som du ikke kan sige nej til.
Om os

EKC indgår i 2. Eskadre, der bl.a. er ansvarlig for indhentning, opdatering og programmering af ESM systemer ombord i Søværnets enheder samt den maritime helikopter MH-60R. EKC er desuden ansvarlig for at udvikle og vedligeholde Forsvarets nationale emitter database, samt at data holdes opdateret.

EKC består af et mindre antal specialister, hvor der lægges stor vægt på fleksibilitet samt professionalisme. EKC medarbejdere er alle bevidste, om ”at vi en del af noget større” – fordi det skal give mening.

EKC er geografisk placeret i det nordjyske nærmere betegnet på Flådestation Frederikshavn.


Om stillingen
I bliver en del af det nyoprettet programmerings element til MH60R (Seahawk), hvor din primære funktion er programmering og vedligeholdelse af databaser til brug for forsvarets MH60R. Funktionen indebærer meget selvstændigt arbejde i et ”all source intel” miljø.

Funktionen udføres under ledelse af en befalingsmand. Funktionen dækker alle de opgaver, der skal løses under befalingsmandsniveau, og omfatter både fysisk krævende arbejde og mere teoretisk betonet arbejde.

Tjeneste væk fra tjenestestedet må forventes i forbindelse med indhentning af data eller i funktion af ESM supervisor. Det må forventes, at du minimum deltager i 30 dages sejlads om året, dette afhænger naturligt af søværnets aktivitetsniveau. Når du er på havet modtager du tillæg for sejlads iht. gældende bestemmelser.

EKC-010 vil være første trin i uddannelsen som EW specialist og vil starte umiddelbart efter ansættelse, derefter EKC-020 efterfulgt af EKC-030 som vil gøre jer i stand til, at udføre følgende opgaver.

Aktuelt omfatter opgaverne;
1. Programmering af ALQ-210 (MH60R ESM system).
2. Programmering af RF stimulator (HOTBENCH).
3. Programmering / opdatering af biblioteker.
4. Opdatering af Dansk EW database (EWARE).
5. Analyse af digitale filer, recorderede signaler og hjemsendte LOGs fra ALQ-210.

Sekundære opgaver i funktionen;
1. Udarbejdelse af EOB og OOB til forsvarets ESM systemer.
2. Betjening af forsvarets ESM systemer.
3. ESM supervisor på forsvarets ESM bærende enheder, må påregnes efter behov.
4. Udfærdige ændringsforslag til EW EDB hjælpeprogrammel.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Om dig

Du vil indgå i et specielteam, hvor sans for kvalitetskontrol er i højsæde. Vi forventer, at du er fleksibel, kan arbejde selvstændigt samt trives i et arbejdsmiljø, som til tider kan være hektisk.

Kvalifikationer
Krav:
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til Cosmic Top Secret.
Du skal kunne begå dig i engelsk både på skrift og tale.

Ønskelige:
Du skal tidligere have gjort tjeneste på søværnets sejlende enheder.
Du skal have gennemgået Søværnets uddannelse i KI/KU.
Har gennemgået kurser i elektronisk krigsførelse.
Erfaring med IT.
At du har erfaring fra sejlende tjeneste som operatør af ESM udstyr.

Helbredskrav:
Du skal have en godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Du skal have en godkendt og registeret træningstilstandsprøve.
Du skal have grundvaccination.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SSG Jens SLot Madsen på Mail 2E-EKC-NK@mil.dk eller på telefon 72 85 47 10.

Alternativt SSG Per Christensen, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 31. juli 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 32.

Stillingen er til besættelse den 14. august 2019

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.07.2019

Indrykningsdato

27.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent