Søværnet 04

Faglærer helikopteroperationer til Center for Taktik


Faglærer til Center for Taktik

Har du gode pædagogiske evner og erfaring med undervisning? Brænder du for arbejdet med og udvikling af procedurer inden for helikopteroperationer? Så er jobbet som faglærer og sagsbehandler helikopteroperationer lige noget for dig!
Om os
Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse. TAC er organisatorisk et uddannelses- og kompetencecenter tilknyttet 2. Eskadre.

Faggruppe helikopteroperationer indgår i TAC uddannelsessektion og beskæftiger sig med uddannelser inden for helikopteroperationer og helikopterhåndtering, herunder udvikling indenfor fagområdet, der også omfatter implementering af SEAHAWK i Søværnet.

Vi lægger stor vægt på udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar. I faggruppen prioriterer vi kompetenceudvikling, og der er i høj grad mulighed for selv at være med til at planlægge sin videre karriere.

Faggruppen består af en kaptajnløjtnant, en seniorsergent, en deltidsansat reserveofficer samt dig. TAC er geografisk placeret i Frederikshavn, men der vil være mulighed for at bevare dit nuværende geografiske tjenestested samt arbejde via FAP i perioder med lav uddannelsesaktivitet ved TAC.
Om stillingen
Som faglærer vil dit primære fokus blive løbende at undervise i og udvikle uddannelserne inden for fagområdet helikopteroperationer. Faggruppen er fagansvarlig for følgende uddannelser:

Air Controller; grade CHARLIE og DELTA
Flight Deck Officer (FDO)
Flight Deck Director (FDD)
Surringsgast
Redningsmand
Kursus for skibsledelser i gennemførelse af helikopteroperationer
Kursus for vagtchefer i gennemførelse af helikopteroperationer

Udover undervisning og udvikling af undervisningsmateriale indgår følgende også i stillingens opgaveportefølje:

Faglig rådgivning inden for fagområdet helikopteroperationer
Assistere med sagsbehandling inden for helikopterområdet
Viden om og afholdelse af kurser inden for flyvesikkerhedsvirksomheden i Søværnet
Varetagelse af kursuslederfunktionen for udpegede kurser
Deltagelse som Sea Rider ifm. træning af skibene
Deltagelse i inspektioner og øvelser

Som underviser og sagsbehandler lægges der vægt på dine evner til at kunne formulere dig skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk.

Planlægning af Sea Riding sker i tæt samarbejde med den enkelte medarbejder under hensyntagen til egne ønsker og med afsæt i en fornuftig balance imellem arbejde og privatliv.

Såfremt du ikke er bosiddende i Nordjylland – vil TAC tilstræbe, at de uger, hvor du har tjeneste i Frederikshavn så vidt muligt tilrettelægges således at du kan være hjemme fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Du vil få udleveret FAP, tjeneste-mobiltelefon samt laptop til klassificeret materiale, hvilket giver dig muligheder for mobilitet. TAC er i færd med at oprette kontorpladser i Korsør, her vil du også have mulighed for at få fast tjenestested.
Om dig
Som person er du selvstændig og initiativrig. Du elsker at undervise og videregive din viden inden for fagområdet. Det er vigtigt, at du har lyst til og mod på at påvirke udviklingen ift. helikoperoperationer og helikopterhåndtering i Søværnet.

Du har sejladserfaring fra en helikopterbærende enhed, hvor du har fået erfaring i rollen som air controller eller flight deck director.

Vi står over for at udvikle læringsplaner og e-learning undervisningsmateriale, så er du god til IT, vil det være en fordel.

Du kan bestå Forsvarets Fysiske Basistest og sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET.

Stillingen er klassificeret til oversergent, men kan også besættes af en erfaren sergent. Dit faglige niveau er vigtigere end din grad. I dette tilfælde vil vi i forbindelse med ansættelsen lave en uddannelseskontrakt med henblik på udnævnelse til oversergent.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Faggruppeleder Helikopteroperationer KL Henriette S. Daugaard på mail 2E-TAC-UD701@fiin.dk eller tlf. 4138 5619. Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 23. juli 2019 og samtaler forventes afholdt uge 30 eller 31.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.07.2019

Indrykningsdato

27.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent