Almen sergent Hæren 1

Gruppefører til Unmanned Aerial System (UAS) ved Efterretningsregimentet (genopslag)


Gruppefører til Unmanned Aerial System (UAS) ved Efterretningsregimentet (genopslag)

Har du lyst til at blive en del af et stærkt team, hvor faglighed og professionalisme er i fokus? Vil du have stor indflydelse på opgaveløsningen og være en del af en enhed med gode kolleger, sammenhold og et unikt speciale, så er det måske dig vi søger som Gruppefører ved Unmanned Aerial System (UAS) til Efterretningsregimentet (EFR) i Varde.
Om os
1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon er en operativ bataljon under 1. Brigade, med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Bataljonen består af en operativ stab med en større udviklingssektion, en stabsdeling, en All-Source Analysis Cell og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni (EWKMP) og en Opklaringseskadron. Bataljonen tæller ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisioner i Varde og Fredericia i Jylland, samt Almegårds Kaserne på Bornholm.

Bataljonens hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2. Military Intelligence bataljon.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.

Unmanned Aerial System kompagniet udgør en væsentlig indhentningskapacitet i Intelligence Surveillance og Rekognoscerings bataljonen, der hører under Efterretningsregimentet. Kompagniet er en professionel enhed som opstiller og uddanner professionelle soldater til Hærens internationale og nationale beredskaber og opgaver.

Kernevirket for UAS er taktisk efterretningsindhentning. Med udgangspunkt i en operativ planlægning, gennemføres prioriteret indhentning af informationer fra luften. Herefter bearbejdes og formidles relevante efterretninger rettidigt til foresatte. Det sikrer den operative chef et beslutningsgrundlag, som kan blive afgørende for den efterfølgende operationsplanlægning.

Kompagniet fremstår for nuværende med to delinger, der er specialiseret i at flyve med mini-UAS, samt en kommandodeling.
Om stillingen
Du bliver fører for en UAS gruppe på samlet fire mand og dine primære opgave er, at føre gruppen under indsættelser. Det indebærer at vejlede delingsføreren og give taktisk støtte til kampenheder.

Du skal tilsikre at UAS gruppen kontinuerligt indhenter og leverer efterretninger af høj kvalitet og i overensstemmelse med foresattes behov. Du vil i garnisonsforhold indgå i og få medansvar for gennemførelse af funktions- og enhedsuddannelse.

Du vil i samarbejde med UAS-gruppens efterretningsbefalingsmand være ansvarlig for at omsætte foresattes indhentningsplan til faktiske opgaver og flyvninger for UAS gruppen. Du er ansvarlig for at føre kontrol med gruppens personel, materiel og kvaliteten af efterretningsrapporterne.

Du vil på linje med resten af gruppens medlemmer blive uddannet til at flyve forsvarets mini-UAS PUMA AE. Under flyvning arbejder du direkte sammen med gruppens operatører for at tilsikre kontinuitet i opgaveløsningen. Hvilket også er en væsentlig del af arbejdet. Dertil vil du være med til at klargøre gruppen til, at gennemføre samvirke på tværs af første brigade og eventuelt med øvrige enheder for eksempel udenlandske beredskabsenheder.

En naturlig opgave for UAS kompagniet er at bidrage til nuværende og fremtidige internationale operationer. I perioder, hvor UAS kompagniet ikke er indsat i beredskaber og internationale missioner, vil opgaverne bære præg af funktions- og enhedsuddannelse.

Du vil opleve, at omgangstonen generelt er uformel, og at der lægges op til selvstændighed i opgaveløsningen uanset grad. Vi vægter en positiv indstilling til opgaverne gennem et ærligt og uformelt arbejdsmiljø. Kompagniets personel er kendetegnet ved høj faglighed og mange har erfaring fra flere missioner.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent med potentiale til at blive oversergent.

Du har evnen og lysten til at indgå i en dynamisk hverdag, hvor der både er fokus på føring, uddannelse, forankring og udvikling.

Vi forventer, at du er fleksibel og omstillingsparat, da tempoet er højt og opgaverne alsidige. Du skal kunne håndtere frihed under ansvar og være selvstændig.

I UAS kompagniet arbejder vi meget på tværs af specialerne, hvorfor du skal være villig til at bruge dine kompetencer til gavn for alle. Stabilitet og troværdighed er ligeledes kendetegn som du kan identificere dig med.

Det er ønskeligt at du:
• Er uddannet på PUMA AE.
• Har udsendelses erfaring, gerne med UAS.
• Har kørekort kategori C.
• Har efterretningsuddannelse, EFR-11 grundlæggende efterretningstjeneste til underafdelingsniveau.

Vigtigste er, at du er topmotiveret til at arbejde med UAS. Du skal være indstillet på at deltage i nødvendig efteruddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen på telefon 72 82 93 71 eller på mail; EFR-1B-300A@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er den 4. august 2019 og samtaler i uge 32 og 33..

Stillingen er til besættelse fra 1. september 2019 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

26.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent