Gruppefører, 1. HBUDEL ved 3. Marineeskadron


Gruppefører, 1. HBUDEL ved 3.Marineeskadron

Vil du være gruppefører og kan du gå forrest som rollemodel ? Så har vi stillingen for dig.
Om os
3. Marineeskadron har et langt slægtsbånd, som kan spores helt tilbage til oprettelsen af Marineregimentet i 1672 under Christian V.

Gennem tiden blev Marineregimentet rykket og blev i 1950’erne underlagt Bornholms Værn og blev til Marinekompagnierne ved Bornholms Værn.

Disse blev nedlagt ved opløsningen af Bornholms Værn i år 2000.

Marineeskadronen ved III Opklaringsbataljon genopstod i 2014 og har siden været bataljonens uddannelsesenhed.

Marineeskadronens opgave består i at gennemfører, uddanne og hverve fra Hærens Basis Uddannelse (HBU) samt gennemfører Hærens Reaktions Styrke uddannelse (HRU) ved Opklaringsbataljonen.

Eskadronen gennemfører en 8 måneder lang uddannelse inden for opklaringshåndværket og uddanner Hærens eneste opklaringssoldater.

3. Marineeskadron er en arbejdsplads hvor evnen til initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning baseret på en høj faglighed er i højsædet, her er krigerhåndværket i centrum.

Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til eskadronens samlede opgaveløsning.
Om stillingen
Du vil blive ansat som gruppefører i HBU.

Som gruppefører er eksemplet magt det stærkeste og du skal kunne gå forrest som rollemodel for dine undergivne såvel som kollegaer.

Som befalingsmand ved Marineeskadronen skal man fører sin gruppe i felten og forvente at dele vilkår med sine soldater.

En tør befalingsmand kan ikke befale over en våd mariner!

Du forventes, at kunne præge HBU gennem et følgeværdigt eksempel.

Kontrol sker som en naturlig del af dit virke, tilpasset den enkelte situation.

Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, vil du blive brugt som instruktør og evt. faglærer inden for HBU fag.

Opklaringsenheder arbejder ofte i mindre enheder end hærens øvrige kampenheder, under meget stressende forhold og uden mulighed for støtte fra andre enheder.Om dig
Endvidere lægges der stor vægt på gode samarbejdsevner og god fysisk form.

Vi har en klar forventning om, at du på forhånd har afklaret med din familie og venner, at du kan blive udsendt, samt at din nærmeste fremtid i høj grad kommer til at ligge på Bornholm.

Det er for sent at beslutte sig, når du først er startet på Bornholm og heller ikke fair over for dine kommende kollegaer. Hav styr på dit bagland før du ansøger – for din egen og vores skyld.

Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, er fleksibel i tanke og handling, trives under stress og primitive vilkår samt har en høj modstandskraft og en stor vilje til altid at løse opgaven og fortsætte fremad.

Omstillingsparathed er en dyd.

Det er nødvendigt, at du er i stand til at arbejde målrettet, ansvarsbevidst og selvstændigt under fysisk og psykisk pres.

Vi forventer, at du er i god fysisk form og har bestået forsvarets basis test ved ansøgningstidspunktet, ligesom du har gode orienteringsevner.

Derudover er det en fordel, hvis du stiler mod at kunne bestå de operative anbefalinger fra CMT.

Ovenstående kvalifikationer er ønskelige, men ikke et ubetinget krav, da vi efterfølgende tilrettelægger et uddannelsesforløb, som bibringer den rigtige medarbejder de nødvendige uddannelser.

Hos Opklaringsbataljonen er følgende fælleskompetencer i fokus:
- Faglighed
- Initiativ
- Samarbejde
- Nytænkning

Derudover er følgende ledelseskompetencer i fokus:
- Motivere andre
- Planlægning
- Fremtidsorientering
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en erfaren konstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Bornholm.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Eskadronskommandør Premierløjtnant Peter Schnedler Clausen på til 31619211 eller på mail ghr-3b-400a@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 60 eller mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 26. juli 2019 og samtaler forventes afholdt snarest herefter.

Stillingen er til besættelse 5. august 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og 5. Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende.

For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Almegaards kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

26.07.2019

Indrykningsdato

26.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent