Ambitiøs seniorsergent eller overværkmester søges til Forsvarets Hovedværksteder i Brabrand (genopslag)


Ambitiøs seniorsergent eller overværkmester søges til Forsvarets Hovedværksteder i Brabrand

Mangler du nye udfordringer? Vil du arbejde i en spændende og forretningsorienteret myndighed? Så skal du læse videre her og sende os din ansøgning til vores ledige stilling i Driftsplanlægningssektion LAND ved Forsvarets Hovedværksteder.

Om os
Forsvarets Hovedværksteder er en ISO- og arbejdsmiljøcertificeret LEAN orienteret landsdækkende virksomhed med ca. 800 motiverede medarbejdere, der vedligeholder og modificerer Forsvarets køretøjer, skibe og fly samt våben- og kommunikationssystemer på specialværkstedsniveau.

Myndigheden er aktuelt organiseret under Forsvarskommandoen med en stab og tre produktionsområder med i alt 19 specialværksteder. Pr. 1. januar 2020 organiseres store dele af Forsvarets vedligeholdelse af materiel i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste som en ny myndighed, fortsat organiseret under Forsvarskommandoen. Forsvarets Hovedværksteder som helhed er omfattet af denne beslutning, og derfor vil udvalgte medarbejdere skulle dedikere en del af deres arbejdsindsats i 2019 til forberedelse af denne nye myndighed.

Den ledige stilling er placeret i Staben i Planlægningssektion LAND, der hører under Planlægningsafdelingen.

Planlægningssektionen består af 9 stabsfunktioner, og planlægningen sker på grundlag af varslede og indkomne vedligeholdelsesmeddelelser i en omkostningseffektiv ramme indenfor den indmeldte produktionskapacitet ved myndighedens specialværksteder.

Planlægningen tager udgangspunkt i en overordnet og kundeorienteret planlægning, der sker på baggrund af en løbende dialog med kunderne. Sektionens udfordring og hovedopgave er løbende at optimere udnyttelsen af specialværkstedernes kapacitet i rammen af en samlet omkostningseffektiv virksomhedsøkonomi. Dette kræver overblik og samarbejde med stabens øvrige planlægnings- funktioner, kvalitets- og kapacitetssektionen og de involverede værkstedsenheder ved de tre produktionsområder.
Om stillingen
Dit ansvarsområde som sagsbehandler omfatter bl.a.:

Den militærfaglige sagsbehandling i forbindelse med planlægningsopgaver i relation til Forsvarets Hovedværksteders kunder, det drejer sig primært om Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse, kapacitetsansvarlige Land (KALA) strukturen. Herunder kunne indgå som leder af mindre opgaver og deltage som repræsentant fra Forsvarets Hovedværksteder i større opgaver.

Du skal bidrage til den samlede kapacitetsplanlægning ved Forsvarets Hovedværksteder. I det daglige lave vedligeholdelsesmeddelelser til vedligeholdelsesordre og tilsikre, at værkstederne får det bedst mulige grundlag for deres opgaveløsning. Du bliver fast kontaktperson til et eller flere specialværksteder, der primært arbejder med landbaseret materielvedligeholdelse.

Du skal bidrage til anvendelse af LEAN i stabsarbejdet samt bidrage til udarbejdelse af værdistrømanalyser af interne processer i sektionen med henblik på procesoptimering.
Om dig
Hvis du har en militær baggrund forventer vi, at du er udnævnt seniorsergent. Du har en faglig baggrund (svendebrev) og har arbejdet som værkstedsleder eller lignende.

Hvis din baggrund er civil, har du en håndværkmæssig uddannelse suppleret med en akademiuddannelse i ledelse eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau.

Som person er du ambitiøs, opsøgende, fleksibel, udadvendt og forretningsorienteret, og du ved, at relationer skaber resultater. Du formår at bevare overblikket over såvel mange som komplekse opgaver, og du trives i en hverdag med varierende arbejdsopgaver, hvor fornyelse og kvalitet til tiden er i centrum.

Du arbejder selvstændigt, struktureret med sans for detaljens betydning. Du besidder stærke kommunikative evner og kan formulere dig tydeligt og præcist både skriftligt og mundtligt. Du har et godt kendskab til DeMars/SAP samt Captia og øvrige relevante stabsstøttesystemer.

Følgende kompetencer er afgørende for succes i stillingen:
- Kommunikation og fleksibilitet.
- Nytænkning og resultatorientering.
- Samarbejde og kvalitetsorientering.
Ansættelsesvilkår
Dit faste tjenestested vil være i Sødalsparken, Brabrand.

Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Endvidere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Planlægningssektion LAND major Søren Becher på mobil 40 72 14 91 eller 30 25 84 62.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 11. august 2019. Samtaler afholdes løbende. Ansættelse pr. 1. oktober 2019 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

11.08.2019

Indrykningsdato

26.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent