FMN

Uddannelsesstøtteofficer til Hærens Sergentskole


Uddannelsesstøtteofficer til Hærens Sergentskole

Hærens Sergentskole søger uddannelsesofficer til nyoprettet stilling.
Om os
Hærens Sergentskole uddanner og videreuddanner sergenter til alle tjenestegrene i Hæren. Herunder uddannes sergenter som et led i den grundlæggende reserveofficersuddannelse, officersbasisuddannelse, samt den grundlæggende uddannelse for kommende sprogofficerer. Hærens Sergentskole gennemfører endvidere uddannelse af korporaler til hele Forsvaret, og vil gennemføre den nye akademiuddannelse for mellemledere i Hæren.

Hærens Sergentskole består af en chef, en stab og de tre uddannende underafdelinger; Grundlæggende Sergentuddannelse, Videreuddannelse og Officersgrunduddannelsen.

Staben består af stabschef, uddannelsessektion, skolesektion, forsyningssektion og vedligeholdelsessektion.

Uddannelsessektionen (USEK) består af chef, to uddannelsesofficerer og tre uddannelsesbefalingsmænd.
Om stillingen
USEK planlægger for og evaluerer alle uddannelser ved Hærens Sergentskole. USEK gennemfører elevadministration, udvikling af uddannelserne og fagene m.m.

Hærens Sergentskole har identificeret et behov for styrkelse af kvalitetssikringen af skolens uddannelser generelt og ved den kommende Militære Akademiuddannelse for befalingsmænd specifikt.

Stillingen er nyoprettet, og der vil indledningsvis være fokus på uddannelsesdokumentation og kvalitetssikring vedr. den Militære Akademiuddannelse for mellemledere. Sideløbende hermed skal kvalitetssikring af skolens øvrige uddannelser justeres og ensrettes. Derudover, indeholder stillingen også andre opgaver indenfor USEK ressort.

Uddannelsesofficeren refererer i det daglige til chefen for Uddannelsessektionen, men vil også modtage direktiver fra skolechefen. Der vil være en høj grad af selvstændighed i arbejdet og i arbejdets tilrettelæggelse. Der vil være mulighed for hjemmearbejdsdage.

Skolen lægger stor vægt på kompetenceudvikling af sine medarbejdere, og der vil være mulighed for civil og militær kompetenceudvikling.

Om dig
Du er kaptajn eller premierløjtnant med potentiale for udnævnelse. Du har erfaring fra geleddet og meget gerne fra både stab- og skole.

Du interesserer dig for uddannelse, og du ønsker at gøre en forskel inden for grund- og videreuddannelse af Hærens befalingsmænd.

Du har/eller ønsker om efter- eller videreuddannelse inden for uddannelses- og undervisningsområdet.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK BTN og BDE, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.


Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.”

Det er et krav, at du er sikkerhedsgodkendt til hemmeligt og at du kan opretholde denne så længe stillingen bestrides.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen Uddannelses-sektion kaptajn Henrik Wandall Lykke på 50 87 83 29. Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på 72 81 91 44.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er søndag 28. juli 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 31 og 32/2019.

Stillingen er til besættelse 1. august 2019 eller snarest muligt herefter. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Varde Kommune forventes med Danske Artilleriregiment, Hærens Efterretningsregiment og Hærens Sergentskole, fremover at have ca. 1000 militære arbejdspladser, hvoraf der er ca. 270 stillinger på det militære lederniveau. Der er hermed skabt et geografisk område, hvor du senere vil have muligheder for at søge nye udfordringer både som kaptajn og senere som major.

Varde Kommune tilbyder en tilflytterordning, der betyder, at der tages ekstra hånd om tilflyttere til kommunen. Der gives service og hjælp, samt mulighed for oplevelsesture for at skabe kendskab til området med henblik på bosætning. Derudover er der en partner-jobordning, hvor en partner tilbydes jobsamtale på ansøgte jobs i Varde og Esbjerg kommune.

OM HÆRENS SERGENTSKOLE
Hærens Sergentskole uddanner alle Hærens fremtidige mellemledere og ledere.
Hærens Sergentskole uddanner Hærens befalingsmænd, og derudover uddanner skolen sergenter til de forskellige officersgrunduddannelser.

Skolen er en selvstændig enhed under Forsvarsakademiet, og består af Den Grundlæggende Sergentuddannelse, Officersgrunduddannelsen, Videreuddannelsen for mellemledere, en stab og støttefunktioner til uddannelserne.

Hærens Sergentskoles fælles motivation er at uddanne dygtige befalingsmænd til Hæren og Forsvaret, der lever op til Hærens Befalingsmænds Kerneværdier.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.07.2019

Indrykningsdato

26.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent