Missionplanner

Våbenmekaniker ved Frømandskorpset


Våbenmekaniker ved Frømandskorpset

Har du lyst til at arbejde i et spændende operativt miljø, med mange udfordringer og hvor der sjældent forekommer kedelige rutiner, så skulle du tage at søge stillingen som Våbenmekaniker ved Frømandskorpset.
Om os
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden.

Vi er et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører. Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.

Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.
Om stillingen
Som Marineoverkonstabel/marinespecialist indgår du i FKP Combat Service Support/vedligeholdelseselement. Elementet består af 10 medarbejdere, hvoraf der er 3 stillinger inden for våbenvedligeholdelse.

Du skal forvente at udføre opgaver inden for vedligeholdelse, eftersyn og reparation af våben med tilbehør samt optik med tilbehør. VMEK skal også varetage øvrige opgaver inden for våben og optikelementet, såsom klargøring til øvelser og operative opgaver m.m.

VMEK skal ligeledes varetage opgaver i DeMars i forhold til ovenstående arbejdsopgaver.

Generelt er arbejdet af afvekslende karakter med gode muligheder for selv at påvirke tilrettelæggelse og gennemførelse af de stillede opgaver.

Stillingen indgår i vagttjeneste ved Frømandskorpset.
Om dig
Du er energisk og selvstændig med mod og lyst på udfordringer af forskellig karakter.

Du er serviceminded, positiv af natur og har en god portion humoristisk sans.

Du er fagligt velfunderet, og stræber altid efter at levere et godt resultat. Du besidder initiativ, og formår på egen hånd at udnytte rammerne for arbejdets udførsel og den til rådighed havende tid bedst muligt. Du er fleksibel i forhold til såvel opgaveløsninger som de udfordringer, du møder i et operativt miljø.

Du skal have en grundlæggende militær uddannelse.

Det er et krav, at du er uddannet våbenmekaniker, har DeMars slutbrugeruddannelse i PM, har ADR-bevis samt kørekort B og C.
Det er ønskeligt, at du har gaffeltruckcertifikat samt ADR-bevis.

Erfaring fra tidligere arbejde som våbenmekaniker eller tilsvarende er en forudsætning, derudover er den rette indstilling, personlig motivation og gode sociale egenskaber afgørende for at kunne fungere i og udfylde stillingen. Såfremt du ud over ovenstående har erfaring/kendskab til specialoperationsmiljøet vil dette også være en fordel. Erfaring fra deltagelse i internationale operationer er ønskeligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for
Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Kongsøre.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte SSG T.P. Mortensen på FKP-S402@mil.dk eller på tlf 728 56697.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 4. august 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 33/34.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Torpedostation Kongsøre

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

26.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent