Militær Motormekaniker ved Trænregimentets Reparationsdeling i Aalborg


Militær Motormekaniker til Reparationsdelingen ved Trænregimentet i Aalborg

Ønsker du faglig/operativ tjeneste, kan du reparere og få køretøjer til at køre og har du en faglig uddannelse som auto -, lastvogns -, entreprenør eller landbrugsmaskinmekaniker? Så er din fremtid måske hos os.
Om os
Reparationsdelingen i Nr. Sundby er en ud af 9 reparationsdelinger som hører under 3. Vedligeholdelsesbataljon ved Trænregimentet.

Delingen af ca. 32 medarbejdere, fordelt på motor-, våben- og elektronikmekanikere samt reservedelsekspedienter. Alt personel i reparationsdelingen er fastansat militært personel, som ud over at løse vedligeholdelsesopgaver i garnisonen også gennemfører egentlig militær uddannelse med henblik på at indgå i det nationale beredskab og udsendelse i internationale missioner.

Hverdagen i enheden er kendetegnet ved løsningen af vores opgaver, med en høj grad af kvalitet og faglig stolthed. Vi har vores daglige gang på et velfungerende og moderne værksted, hvor vi udfører eftersyn og reparationer på primært lastvogne, påhængsvogne og pansrede hjulkøretøjer. Vi lægger vægt på kvalitet i arbejdet, stabilitet, et godt arbejdsmiljø, samt personlig udvikling.
Om stillingen
Du skal arbejde tæt sammen med sektionsføreren i reparationssektionen, som også er uddannet mekaniker. Dine primære arbejdsopgaver vil være diagnosticering, eftersyn og reparationer af person- og lastvogne samt pansrede hjulkøretøjer.

Du skal forvente, at skulle deltage i øvelsesvirksomhed og anden feltmæssig uddannelse mhp. at være klar til at indgå i internationale operationer.
Om dig
Du har en høj faglighed i din opgaveløsning, og du sætter en ære i at udføre reparationer og eftersyn af høj kvalitet. Som mekaniker ved du, at det er vanskeligt at vide hvad arbejdsugen bringer. Derfor ved du også, at det stort set altid haster med at få køretøjet tilbage til brugeren hurtigst muligt – så fleksibilitet i din tankegang og din indstilling til service, er en afgørende parameter for at få succes i jobbet.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har gennemført Hærens Basisuddannelse og Reaktionsstyrkeuddannelse eller tilsvarende med tilfredsstillende resultat. Det er ønskeligt, at du har forrettet tjeneste i internationale operationer, og tjeneste som kører og mekaniker i en enhed under hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse eller lignende.

Du skal have en faglig uddannelse (svendebrev) som auto-, lastvogns-, entreprenør eller landbrugsmaskinmekaniker.

Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori B, C og E.
Det er ønskeligt, at du er uddannet på MAN HX/SX samt DURO/EAGLE IV.

Du skal kunne godkendes jævnfør sundhedstriaden. Sundhedstriadens fire delelementer er den personlige helbredsundersøgelse, tandeftersyn, træningstilstandsprøve og en grundvaccination.

Du er eller kan sikkerhedsgodkendes til ”Fortroligt”.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst
.
Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Jan Nyborg på tlf. 41 32 29 15.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. august 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 33/34.

Stillingen er til besættelse 16. september 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

26.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent