Missionplanner

Næstkommanderende til kapacitetscenter hjulkøretøjer


Næstkommanderende til kapacitetscenter hjulkøretøjer

Vil du være med til at udvikle og drifte alle Forsvarets forskellige hjulkøretøjer - fra motorcykler til tunge terrængående lastbiler? Er du frisk på en særlig udfordrende opgave med en spændende og travl hverdag? Så er dette måske noget for dig.
Om os
Kapacitetscenter Hjulkøretøjer er en sektion under Kapacitetsansvarlig Land, som er et af Forsvaretsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses (FMI) tre kapacitetsansvarsområder (Land, Maritim og Luft).

Vi er 14 militære og civile medarbejdere inklusiv chef og næstkommanderende, som er ansvarlige for anskaffelse, drift (forsyning, udvikling og vedligeholdelse) samt bortskaffelse af køretøjer til støtte for hele Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.

Opgaven består af udvikling og drift af hjulkøretøjer gennem udvikling af udvalgte komplekse køretøjer og værnsfælles løsninger. Vi har således ansvaret fra "vugge til grav" for alle materielgenstande inden for hjulkøretøjsområdet. Arbejdet sker naturligvis i tæt koordination med kunderne (Hærstaben, Marinestaben, Flyverstaben, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet og styrelser m.fl.) og under hensynstagen til en optimal anvendelse af de rådige
ressourcer.

Sektionen arbejder ud fra en kategori tilgang, hvor de enkelte kapaciteter anskaffes og driftes ud fra et særligt regime, der balancerer hensyn til vores kunder og det marked, som leverer vores hjulkøretøjer og tjenesteydelser.

Sektionen er præget af en fri og uformel omgangstone med respekt for den enkelte. Du har stor indflydelse på din egen arbejdstids- og ferieplanlægning. FMI tilbyder endvidere en række muligheder
for at dyrke idræt, dog uden for arbejdstiden.
Om stillingen
Din hovedopgave som næstkommanderende i sektionen er at være ansvarlig for den faglige kvalitet af sektionens opgaveløsning. Opgaverne skal løses i overensstemmelse med gældende bestemmelser og aftaler under hensyn til optimal anvendelse af rådige ressourcer til drift af vores kapaciteter.

Du vil få en selvstændig opgave/ansvarsområde samt et særlig rolle med at koordinere og følge op på driftens og dens medarbejderes aktuelle opgaver. Du vil blive ansvarlig for afholdelse af driftsmøder, udviklingssamtaler m.v.
Endvidere vil du også særligt skulle fastholde og udvikle vores kategoriprogram og herunder fokusere sektionens tværgående koordinationsbehov gennem Hjulkøretøjssektionens Buying Center program.

Stillingen stiller krav til din fleksibilitet, da du skal være i stand til at veksle imellem rollerne som CH/NK, koordinator og sagsbehandler. Ligeledes kan arbejdsbelastningen tilsvarende svinge, og ofte har vi en meget travl hverdag.

Der må forventes rejseaktivitet på ca. 30 dage om året i forbindelse med mødeaktivitet med Forsvarets myndigheder, seminarer samt leverandørmøder i ind- og udland.

Ligeledes vil du få berøring med budgetudarbejdelse og -opfølgninger, herunder bidrag til Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen materielkapacitetsplanlægning, udarbejdelse af diverse studier, notater, håndakter m.m.
Om dig
Du har gennemført Videreuddannelsestrin I/Ledere (VUT-I/L). Stillingen kan også besættes af en erfaren premierløjtnant på en uddannelsesaftale.

Vi ser gerne, at du har erfaring inden for teknik eller logistik samt projektledelseserfaring.

Brug af IT- brugerkompetencer er selvfølge for dig og erfaring med SAP og KESDH (CAPTIA) er en stor fordel.

Du har kendskab til Forsvarets organisation og forretningsmodel, og det er ønskeligt, at du også har kendskab til NATOs og Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen organisation, samt at du har kendskab/arbejdet med drift og vedligeholdelse af køretøjer.

Du har erfaring med personaleledelse, er i besiddelse af gode analytiske anlæg og har gode forhandlings og samarbejdsevner, herunder en veludviklet evne til at se sammenhænge og udvise helhedssyn. Du har økonomisk indsigt, der giver forståelse for budgettering og styring af driftsøkonomiområdet.

Vi forventer, at du arbejder struktureret og bevarer overblikket i en travl hverdag, ligesom din personlighed har en positiv afsmittende effekt på sektionens øvrige medarbejdere.

Endelig forventer vi, at du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig i skrift og i tale på dansk og engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling.

Dit faste tjenestested bliver i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Karen Anna Sønderkær på telefon 72 57 15 23.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 28. juli 2019, og vi forventer at samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse snarest.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbstyrelse

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.07.2019

Indrykningsdato

25.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent