FMN

Sagsbehandler til Strategisk Udviklingssektion i Forsvarsstaben


Sagsbehandler til Strategisk Udviklingssektion i Forsvarsstaben

Er du en ambitiøs major/orlogskaptajn eller en kaptajn/kaptajnløjtnant i gang med MMS, som ønsker en spændende M331 stilling på styringsniveau I i den nyetablerede Forsvarsstab med stor indflydelse på tunge sager? Har du mod på et udfordrende og selvstændigt job med implementering af forligstiltag med særlig fokus på tværgående og værnfælles projekter, strategisk planlægning og løsning af komplekse opgaver?

Hvis du synes, det lyder interessant og vil arbejde i et dynamisk og spændende miljø tæt på centrale beslutningsprocesser i Forsvarsstaben, så søg stillingen. Stillingerne er til besættelse snarest muligt.
Om os
Strategisk Udviklingssektion indgår i Strategiafdelingen, som er én af tre afdelinger i Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarsstaben. Sektionen består af en oberstløjtnant som chef og otte sagsbehandlere. Sektionen er ansvarlig for værnfælles kapacitetsudvikling, såvel de overordnede konceptuelle koncepter, som de mere konkrete projekter, der - afhængig af indhold - kan følges fra vugge til grav. Desuden er sektionen også ansvarlig for Udviklings- og Planlægningsstabens håndtering af Arktisområdet.

Sektionen arbejder tæt sammen med værn og kommandoer, internationale aktører, Forsvarsministeriets departement samt støttende styrelser under Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Om stillingen
Stillingen i Strategisk Udviklingssektion er i nuværende periode særligt interessant, da sektionen er nystartet og derfor i gang med at blive bygget op fra bunden. Du vil således fra første færd både være med til at skabe rammerne for dit kommende arbejde og være med til at sætte dit fingeraftryk på Udviklings- og Planlægningsstaben samt den fremadrettede udvikling af Forsvaret.

Du vil få en central rolle i udviklingen af Forsvarets kapaciteter og store projekter i forliget, f.eks.:

• Overordnet efterretningstjeneste, herunder policy
• Opbygning af Forsvarets operative kommunikations- og informationssystemer
• Overordnet policy for Arktis og implementering af den politiske aftale for Arktis
• Opbygning af MND-N og videreudvikling af MNC-NE

Der kan forventes et vist omfang af rejseaktivitet i stillingen. Derudover er der god fleksibilitet i forhold til mødetidspunkt, således at eventuelle bindinger i forhold til børn eller familie kan tilgodeses. Vi lægger vægt, på at der er en god ånd i afdelingen, og vi har en åben, ærlig og uformel omgangstone.

Du bliver sagsbehandler og vil få selvstændige ledelsesopgaver og tunge sager, hvor du eventuelt kan referere direkte til afdelings- eller stabschefer. Derudover bliver du ansvarlig for individuel sagsbehandling af konkrete ansvarsområder. Desuden skal du støtte og give bidrag til sektionens øvrige interne eller tværfaglige opgaver i relation til koordination og udvikling af kapaciteter, strukturer og organisation indenfor Forsvaret. Du vil få en tæt berøringsflade med øvrige afdelinger og sektioner i Forsvarsstaben og værnskommandoerne.
Om dig
Du er analytisk stærk, kan bevare overblikket og holde mange bolde i luften. Du formår at analysere komplekse sager og spørgsmål. Det er vigtigt, at du skriver godt og præcist, og at du kan omsætte komplekse problemstillinger til et let forståeligt skriftsprog. Det er derfor afgørende, at du kan formulere dig kort, klart og præcist i skrift og tale.

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis du har en baggrund med en bred tjenesteerfaring og gerne tidligere stabserfaring fra minimum NIVII eller tjeneste ved en udenlandsk stab, men det er ligeså vigtigt, at du har talent, et stærkt intellekt, gå-på-mod og solide samarbejdsevner.

Det vil være hensigtsmæssigt, at du har kendskab til Forsvarets koncern, og det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring fra stabstjeneste ved højere stabe.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling med tjenestested i Karup. Stillingen er til besættelse snarest.

Stillingerne besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling.

Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Jan Østrup-Møller telefonisk på 2085 2483. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på 7281 9144.

Ansøgningsfristen er den 19. juli 2019. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgning”. FOKUS og referencer kan vedhæftes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

19.07.2019

Indrykningsdato

25.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent