Almen sergent Hæren 1

Faglig gruppefører ved Reparationsdelingen på Den kongelige livgardes kaserne.


Faglig gruppefører ved Reparationsdelingen på Den kongelige livgardes kaserne.

Ønsker du at anvende din faglige uddannelse i et fagligt og operativt miljø, ved en af hærens reparations enheder som fører og mekaniker? Så er din fremtid måske hos os.
Om os
Reparationsdelingen på Den Kongelige livgardens kaserne (LG), Birkerød, og er underlagt 3 Vedligeholdelseskompagni, som er hjemmehørende i Aalborg.

Reparationsdelingen LG er en af 10 reparationsdelinger i 3 VEDLKMP/3 VEDLBTN/TRR.
3 VEDLMKP har reparationsdelinger på Vordingborg Kaserne, Gardehusarkasernen, Høvelte Kaserne (LG), Fredericia/Haderslev Kaserner og Rønne Kaserne Skive kaserne, Holstebro kaserne Aalborg kaserne Oksbøl og Varde kaserne.

Reparationsdelingen på Garderkasernen, er Den Kongelige livgardens militære værksted, hvor de forskellige enheder afleverer køretøjer, våben, elektronik m.m. til reparation og eftersyn.

Reparationsdelingen er Hærens højeste faglige enhed på LG kasernen og har derfor også det faglige ansvar og er faglig fortsatte for enhederne på kasernen.
Ved siden af arbejdet som mekanikere er vi soldater. Vi anvender derfor en del tid på militære færdigheder, således vi kan udsendes i internationale operationer.

I dagligdagen er vi 32 medarbejdere, fordelt på et ledelseselement, motormekanikere, elektronikfagteknikere, våbenmekanikere, reservedelsekspedienter, en dækmand og lærlinge.

Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø. Vi vægter god trivsel også i forhold til det familiære og tilbyder bl.a. differentieret arbejdstid og fysisk træning i arbejdstiden.

Hos os vil du blive en del af ledelsesteamet og komme til at arbejde sammen med fagligt dygtige kollegaer i et stærkt fællesskab og i en professionel enhed.

Vedligeholdelseskompagniet er en enhed, der bruger mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderne, så ud over de faglige kompetencer vil der også være mulighed for at deltage i kursusvirksomhed, primært – naturligvis – så længe de kommer enhedens samlede opgaveløsning til gavn.
Om stillingen
Den ledige stilling som gruppefører, er placeret i Reparationssektionen, der er en del af reparationsdelingen på LG kasernen.

Arbejdet i reparationssektionen, omfatter eftersyn og reparation på 3 echelon niveau, inden for fagområderne motor, våben og elektronik, på alt materiel ved enhederne på Garderkasernen. Her bl.a. IKK, PMV, MAN HX, Mercedes, våben af alle typer og alt inden for radioer mv. Du får herved mulighed for i dagligdagen at bruge din faglige viden og færdigheder i dit arbejde.

Som fører og leder skal du, i samarbejde med sektionsføreren, gruppeførerne og sektionens faggruppespecialister planlægge, lede og fordele arbejdet. Du skal medvirke til planlægning af sektionens arbejdstid og brug af sektionens ressourcer.
Du skal, sammen med de øvrige befalingsmænd og faggruppespecialister i delingen, have fokus på dine medarbejderes fortsatte udvikling, såvel som soldater som teknikere.
Du skal, i samarbejde med øvrige befalingsmænd i delingen, medvirke til at råde, vejlede og holdningspræge 1 ECH i deres opgaveløsning.

Du indgår i sektionens beredskab til bidrag for reaktionskampgrupperne og skal deltage med hele eller dele af sektionen i såvel interne uddannelsesaktiviteter som i kompagni-, bataljons- og brigadestyrede aktiviteter.

Vi vil tillige, i forbindelse med din udviklingssamtale, sammen udfærdige en uddannelsesplan, og løbende uddanne dig på relevante og aktuelle områder.
Om dig
Du er sergent, eller har gennemgået/bestået sergent uddannelsen, du har en faglig uddannelse som, lastvogns- eller automekaniker. Der vil blive set på samarbejds-, ledelses- og føringskompetencer, end på hvor stor erfaring du har i faget.

Ligeledes vil vi fortrække, at du er uddannet i SAP vedligeholdelsesmodulerne (PM) og har erfaringer fra internationale operationer.

Vi forventer, at du kan lede og fører sektionens mekanikere, således ressourcerne udnyttes optimalt i en smidig afvikling af reparations- og eftersynstjenesten samt at du kan udviser forståelse for kunden i centrum, samt de operative og uddannelsesmæssige behov.

Du kan arbejde selvstændigt og har faglig viden, -færdigheder og -stolthed som en bærende kraft i dine opgaveløsninger. Du sætter ganske enkelt en stor personlig ære i, at udføre dit arbejde i høj kvalitet til gavn for kunderne.

Du skal medvirke til at holde Livgarder regimentets køretøjer kørende og skal således kunne levere opgaveløsninger af høj kvalitet og have flair for naturlig forudseenhed og gode samarbejdsevner.

Du skal kunne udvise stor empati med kunderne, som altid er presset, for på den måde at bidrage aktivt til en smidig, men stadig professionel, opgaveløsning.

Du skal via delingens opgave som faglige fortsatte på kasernen, kunne råde, vejlede og holdningspræge 1 ECH i deres opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Birkerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte delingsfører for reparationsdelingen, Den kongelige livgarde, seniorsergent I,D Iversen, tlf. +452510 0686 .

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs250@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 11. august 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 33.

Stillingen er til besættelse 1. september 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Garderkasernen Høvelte

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

11.08.2019

Indrykningsdato

24.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent