Flymaskinist (FM-2) ved Helicopter Wing Karup, Eskadrille 723


Flymaskinist (FM-2) ved Helicopter Wing Karup Eskadrille 723

Er du uddannet flymekaniker, og brænder du efter at blive en del af besætningen ombord på Forsvarets nyeste helikoptertype? Arbejder du struktureret, ansvarsbevidst og har du mod på nye opgaver? Så er du måske vores nye flymaskinist, som skal være med til at implementere Seahawken.
Om os
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere samt Flyvevåbnets flysikringsstyrker. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing Karup støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

Eskadrille 723 løser skarpe operative opgaver både nationalt og internationalt med Seahawk helikopteren. De primære opgaver for eskadrillen er opgaveløsningen i Nordatlanten om bord på søværnets enheder af THETIS-kl og internationale operationer i eksempelvis Aden bugten eller Middelhavet ombord på ABSALON- eller IVER HUITFELT-KL. Opgaverne spænder fra suverænitetshævdelse, eftersøgning og redning og over fiskeri- og havmiljøinspektion til sømilitære opgaver og støtte til politiet.

Eskadrille 723 er i fuld gang med at implementere en ny skibsbaseret helikopter, MH-60R Seahawk. Vi er derfor en eskadrille i forandring, med mange spændende opgaver forbundet med både den daglige drift og implementeringen af ny skibsbaseret helikopter. Et af de nye tiltag er oprettelse af fire A-mekaniker stillinger i eskadrillen.
Om stillingen
Som flymaskinist (FM-2) vil du under deployering bidrage til at sikre, at helikopteren er klar til at løse opgaverne. Til dette vil du være en del af et 4-mands team, som indgår i helikoptergruppen. Derudover skal du kunne samarbejde med skibets besætning, så de bliver en støtte for dit team under de daglige operationer, og hvis du har behov for særlig hjælp.

Under flyvning er kabinen dit ansvar. I samarbejde med den øvrige flyvende besætning, skal du blandt andet kunne anvende helikopterens våben, hoist og lastekrog. Du skal ligeledes kunne anvende en del af helikopterens sensorpakke. Du vil kunne fungere som FM-2 i forbindelse med I-Flight opgaveløsning, hvis behovet opstår.

En stor del af jobbet som flymaskinist i ESK 723 foregår på søværnets skibe, hvorfra helikopterne opererer. Det vil sige du skal være søstærk og forvente at være væk fra hjemmet ca. tre måneder om året. Fraværsperioderne vil i længde variere fra dage til måneder.

Under tjeneste i Karup vil din primære opgave bliver daglig flyvedligeholdelse på line-niveau og flyvning som flymaskinist.
Om dig
Du er uddannet flymekaniker (B1) og er sergent eller minimum vurderet egnet som sergent.

Du skal kunne læse og tale engelsk samt anvende PC, herunder også SAP og IMDS. Du er klar på at tage ledelsesmæssigt ansvar, og du fremstår moden og velovervejet. Du trives med forandringer i en omskiftelig hverdag med mange forskelligartede og til tider komplekse opgaver. Du kan arbejde selvstændigt, struktureret, fagligt grundigt og professionelt efter devisen ”frihed under ansvar” og du er fleksibel og har en positiv tilgang til dagligdagen.

Du skal være indstillet på at operere fra skib med de udfordringer, det giver, samt at blive udsendt på nationale og internationale operationer. Du skal have bestået optagelseskravene som maskinist ved Forsvarets Rekruttering, og du skal kunne bestå de periodevise prøver, der findes i ESK (dunkertræning, dinghy drill mv.).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestations Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte premierløjtnant Simon Mark Aagaard, ESK 723 FTO på mail: HW-723-M004@mil.dk eller telefon 728 43841. Alternativt kaptajn Sten Langdahl, ESK 723 TKO på mail: HW-723-M001@mil.dk eller telefon 728 43840.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 18. august 2019 og stillingen ønskes besat snarest derefter. Jobsamtaler forventes afholdt løbende.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Du bedes udfylde ansøgers del og uploade synsstyrkeattest som findes her: https://karriere.forsvaret.dk/globalassets/pdf/synsattest-flymedicinsk-feb-2018.pdf. Derudover bedes du uploade bevis for faglært uddannelse, gerne typeuddannelse.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

18.08.2019

Indrykningsdato

24.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent