Hæren 06

Næstkommanderende/deling til 2. CIS deling under 1. Føringsstøttebataljon (genopslag)


Næstkommanderende/deling til 2. CIS deling under 1. Føringsstøttebataljon (genopslag)

Brænder du for at arbejde med IT specialister og taktisk infrastruktur? Arbejder du systematisk, er god til at organisere og holde overblik – og kan du varetage den daglige drift af delingens IT materiel, køretøjer etc.? Så er du måske den person vi står og mangler som næstkommanderende i 2. CIS deling i CIS kompagni brigade / 1. Føringsstøttebataljon /1. Brigade i Fredericia.
Om os
Kompagniet er nyoprettet, men bygger på grundstammen af tidligere 1 CISKMP. Enheden består pt. af en kommandostruktur samt fem linjedelinger . Kompagniet er en operativ enhed, hvis primære opgave er at understøtte 1. Brigade med CIS løsninger på kamppladsen.
Kompagniet er oprettet som en del af Forsvarsforlig 2018-2023 og tæller pt. 82 soldater. Enheden skal bygges op over de kommende år, så der i 2023 er 166 soldater i UAFD. For fremtiden vil enhedens vognpark primært bestå af Piranha V samt Eagle 5.

Personel- og erfaringssammensætningen i enheden er meget bred, hvilket gør opgaveløsningen spændende – og mulig. Vi lægger vægt på en uformel omgangstone: som specialenhed er dette en forudsætning for, at kunne løse de komplekse opgaver vi tildeles. Vi er meget ambitiøse i forhold til opgavernes løsning – og selvledelse er et krav/vilkår ned til yngste medarbejder.

I CIS kompagniet hersker en ærlig og direkte dialog mellem kompagniets ledelse og dets medarbejdere. Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling. CIS delingen består udover dig, af en delingsfører, en større mængde befalingsmænd, både oversergenter og sergenter samt både fag- og ufaglærte konstabler. Erfaringen fra yngste til ældste spænder bredt, fælles for medarbejderne er at de brænder for CIS opgaven, uddannelsesmæssigt som operativt.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf mange har været i kompagniet længe (tidligere 1 CISKMP), og netop vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø i kompagniet tilskrives ofte som årsag, til at vi kontinuerligt tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere.
Om stillingen
Du bliver næstkommanderende i delingen og dermed ansvarlig for driften i delingen. Din primære opgave er, at holde styr på delingens relativt store materielbeholdning, som spænder bredt fra køretøjer og containere til harddiske og serverudstyr. Delingen består af unge konstabler til meget erfarne overkonstabler og korporaler, samt af yngre befalingsmænd til de mere erfarne oversergenter. Din situationsbestemte ledelse vil bliver godt udfordret og vedligeholdt.

Med tiden forventes det, at du bliver stærk i delingens og kompagniets kerneopgave, ikke nødvendigvis som tekniker – men som et styrende led af delingens drift/opgaver. Du skal som næstkommanderende, kunne overtage delingen ved delingsførerens fravær – både i hverdagen men også på kamppladsen. Indtil at man har oparbejdet erfaring inden for CIS specialet, skal man kunne acceptere at man ikke er den ”klogeste” i delingen.

Dine nærmeste samarbejdspartnere, udover delingen, vil være kompagniets faglige nøglefunktioner; kompagniets næstkommanderende, og forsynings- og vedligeholdelsessektionerne. Du skal ligeledes regne med at kunne anvendes som faglærer eller instruktør, såfremt behovet opstår eller at du besidder en specialviden som kompagniet har svært ved at inddække – her tænkes f.eks. som køreinstruktør for pansrede køretøjer etc.
Du skal forvente, at der bliver stillet høje krav fra kompagnichefen, og du skal trives med at levere løsninger af høj kvalitet. Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver og du vil så længe kvaliteten opretholdes, få en stor grad af frihed under ansvar.
Du skal forvente perioder med øvelse og fravær.
Om dig
Du er oversergent, alternativt erfaren sergent, med et udpræget ønske om mere ansvar samt videreuddannelse til oversergent, ligesom du skal være meget motiveret for tjenesten som CIS soldat.
Du har kørekort til kategori B og C og det vil være ønskeligt hvis du ligeledes har CE kørekort. Du har KRYPTO certifikat, men det er ikke et krav ved tiltrædelse. Ligeledes skal du kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt/NATO secret.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, og kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du er god til at samarbejde, og kan begå dig sammen med folk og medarbejdere fra alle dele af hierarkiet, samt formidle budskaber fra ledelsen til din deling. Du er serviceminded og er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og skal løses med meget kort varsel.

Det forventes, at du kan skabe optimale rammer for en indholdsrig og spændende hverdag med høj grad af servicemindedhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen i CIS kompagni brigade, kaptajn Ellen Stensgaard Mortensen på tlf.: 2572 6317 eller via mail på tgr-cis1000@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag. Ansøgningen sendes elektronisk via linket.
Stillingen er til besættelse snarets muligt. Ansøgningsfristen er 28. juli 2019 og samtaler forventes afholdt ugen herefter.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

28.07.2019

Indrykningsdato

24.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent