Kontorhjælper ved 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg


Kontorhjælper ved 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg

Vi søger en konstabel til en stilling som kontorhjælper. Du skal indgå i bataljonens garnisons-støtteelement og vil blive blæksprutten, der støtter dine kolleger administrativt.
Om os
2. Nationale Støtteelement (2 NSE) er en af fem underafdelinger i 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Vi er i alt 37 medarbejdere. 2 NSE er netop hjemvendt fra mission og er i øjeblikket i gang med uddannelsesperioden med fokus på vedligeholdende enkeltmandsuddannelse. Derefter overgår vi til funktions- og enhedsuddannelsesperioden før opstilling til FFG beredskab i 2020.

2 NSE er kendetegnet ved et højt niveau af faglig ekspertise, rutinerede soldater og et godt sammenhold. Store dele af 2 NSE komme til at udgør kernen af 4 NSBTN bidrag til missioner februar 2021.

4 Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 NSE er Stående Reaktionsstyrke enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

Bataljonen har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan og Kuwait/Irak, samt eFP fra 2020. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri, men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
NSE kommandosektion er organiseret med en kompagnibefalingsmand og to kontorhjælpere.

Du skal deltage i aktiviteter og servicerer 2 NSE i det daglige. Som soldat skal du desuden deltage i uddannelsen i felttjeneste, funktionsuddannelse og enhedsuddannelse under øvelser og på skydelejre, der forbereder 2 NSE til at indgå i Hærens beredskaber eller en udsendelse.

Du vil ud over at arbejde i 2 NSE kommandosektion også indgå i garnisonsstøtteelementet (GSE) i en roste sammen med 14 kolleger, hvor I udgør et administrativt fællesskab til varetagelse af administration og forvaltning af bataljonens medarbejdere.
Som en del af det team, er I garanter for, at alle ved 4 NSBTN modtager de korrekte ydelser og anden administrative støtte i forbindelse med den daglige drift. Når du er ved GSE skal du støtte mindre erfarne kolleger ved sidemandsoplæring, desuden vil du efter behov assisterer alle dine kollegaer i BTN.

Når du er ved kommandosektionen forventer vi, at du gennem din personlige indsats medvirker til din egen stadig større anvendelighed inden for dit funktionsområde. Vi forventer, at du som kontorhjælper kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, så du bidrager professionelt til 2 NSE samlede smidige opgaveløsning.
Om dig
Du skal være klar til en hverdag, der er præget af dynamik og fokus på opgaven. Du har lyst til og flair for arbejdet, og du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation. Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser, og du har overskuddet til at være opsøgende og omstillingsparat.

Hvis du er klar til en varierende hverdag, hvor IT og DEMARS fylder meget, hvor du er blæksprutten, der sætter en ære i service og hjælpsomhed til dine kollegaer, hvor chefen er afhængig af din støtte og selvstændighed, og hvor du har frihed under ansvar i dit eget speciale på kontoret, så er stillingen som kontorhjælper ved 2 NSE og GSE lige noget for dig.

Du behøver ikke at have været kontorhjælper. Hvis bare du er tryg ved IT, skal vi nok klæde dig på med de rigtige moduler og kvalifikationer.

Det vil være en stor fordel, hvis du tidligere har været udsendt, da stillingen forudsætter en vis forståelse for vilkårene for de enheder og det personel, der er i resterende opstilling eller er udsendt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 2 NSE,
KN Jacob S. Hansen på tlf. 72 83 74 58 eller TRR-4B-200A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 28. juli 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

28.07.2019

Indrykningsdato

21.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent