Missionplanner

Sagsbehandler til konsolidering af IT i Forsvaret


Sagsbehandler til konsolidering af IT i Forsvaret

Er du en erfaren, udadvendt og nysgerrig kaptajn/kaptajnløjtnant eller major/orlovskaptajn som brænder for at skabe værdi? Så er du måske en af vores nye kollega, som vi søger til konsolidering og transformation af Forsvarets it.
Om os
Stillingen er forankret i staben for ”Program for IT-Konsolidering & Transformation” (PIT). PIT er et nyoprettet program, der skal transformere og konsolidere it i hele Forsvarsministeriets koncern. PIT hører organisatorisk til i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), og er geografisk placeret i Ballerup. Dele af programmets opgaver vil blive udført med naturlige snitflader til departementet samt alle underliggende styrelser i Forsvarsministeriet. Programbestyrelsen er forankret i Forsvarsministeriets departement.

Programmets overordnede formål er at transformere og optimere it i hele Forsvarets koncern, herunder
1) øge den operative effekt af it i koncernen, 2) øge koncernens cybersikkerhedsniveau, og 3) opnå de planlagte effektiviseringer.

Opgaven forventes tidsmæssigt at forløbe i hele forligsperioden (2018 – 2023). Programmet indeholder forandringer af arbejdsprocesser, fornyelser af it-systemer, løsninger og samarbejdsrelationer på tværs af koncernen. Programmet skal bidrage til bedre og mere effektiv støtte på it-området, både på det administrative område til styrelser og myndigheder, og på det operative område, hvor det er den militære indsats, der er i fokus.
PIT stab består af fem sektioner: Programstøtte, Programstyring, Militære Systemer, Infrastruktur og Applikationer.
Om stillingen
Du vil indgå i staben ved Applikationssektionen, hvor du vil være sektionens primære bindeled til den militære og operative del af koncernen. Applikationssektionen arbejder bredt med konsolidering af applikationer og systemer i hele Forsvaret, på tværs af værn og styrelser.

De tre faglige områder: Infrastruktur, Applikationer og Militære Systemer arbejder i hverdagen tæt sammen og er samlet set retningssættende for konsolideringen og transformationen af hele koncernens it-portefølje.

Som en del af teamet i Applikationssektionen i PIT omfatter stillingen en bred vifte af opgaver, relateret til applikationskonsolidering, herunder inddragelse af interessenter, praktisk og strategisk projektledelse, analyse, koordinering og, planlægning og design af leverancer, styring samt gevinstrealisering mv.

Opgaverne vil bl.a. omfatte:
- Indgå i dialog med koncernens styrelser, værn samt leverandører med henblik på involvering og opbygning af relationer til relevante kompetencer i og udenfor programmet.
- Selvstændigt iværksætte og gennemføre analyser samt indledningsvist deltage i projektledelse, af både teknologisk og organisatorisk karakter.
- Bidrage til udarbejdelse af centrale værktøjer til styring af applikationskonsolidering og fremtidig systemforvaltning.
- Konceptudvikle, designe, afprøve og implementere løsninger udviklet af programmet i samarbejde med værn og myndigheder, herunder den øvrige it-organisation i koncernen.
- Medvirke til at skabe sammenhæng mellem udvikling af IT til fremtidigt brug ved Forsvarets enheder og daglig drift.

Stillingen vil være præget af:
- En fleksibel hverdag i et dynamisk og uformelt miljø, hvor der er højt til loftet og stor grad af frihed under ansvar.
- En bred kontaktflade hvor der dagligt er kontakt med interessenter i hele koncernen.
- En unik chance for at arbejde med udviklingen af fremtidens digitaliserede forsvar.
- Faglige udfordringer, hvor vidensdeling samt professionalisme er vigtige motivationsfaktorer.
Om dig
Du er en erfaren kaptajn eller major med værnsfælles indsigt og erfaring fra flere forskellige typer stillinger.

Vi vil vægte særlig højt at:
- Du har en særlig lyst og et mod til at gå på tværs af organisationer og værn.
- Du kan navigere rundt i det militære landskab og agere bindeled mellem civile specialister og operative enheder.
- Du er en stærk kommunikator med gode formuleringsevner både skriftligt og mundtligt, til såvel koncernens øverste beslutningsniveau som til tekniske specialister.
- Du kan udvise engagement og tage ejerskab for opgaverne du bliver stillet overfor.
- Du fremstår seriøs, tillidsvækkende og præsentabel, og at du kan begå dig blandt dine kommende kollegaer på tværs af værn, grader og ansættelsesforhold.

Derudover vil det være at foretrække hvis du:
- Har erfaring med projekter med anvendelse af anerkendte programrammeværk (f.eks. PRINCE2), samt erfaring med ledelse af personale (sektionschef, teamleder, elementleder o.l.).
- Har erfaring med systemforvaltning, applikationskonsolidering og/eller infrastruktur, der kan medvirke til konsolidering, udvikling og vedligeholdelse heraf.
- Har erfaring med forankring og formidling af it-specialistviden.
- Har erfaring fra en eller flere civile eller militære styrelser/myndigheder.
- Har politisk tæft og en god forståelse for arbejds- og beslutningsgange i en politisk styret organisation.
- Er god til at opbygge og vedligeholde relationer.

Vi forestiller os, at du er selvkørende, robust af natur, arbejder struktureret og ser muligheder.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Medmindre du i forvejen er fastansat under Forsvarsministeriets Koncern, er der tale om en tidsbegrænset ansættelse med forventet udløb ultimo 2022.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som officer er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Applikationschef, PIT Marie Ebbensgaard på telefon 21 74 56 59 eller Stabschef, PIT OL Ivan Pagh-Rasmussen på telefon 27 20 05 10.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er søndag den 31. juli 2019. Vi holder imidlertid samtaler løbende, så hvis ovenstående har vakt din interesse, ser vi gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE (FMI)
FMI har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.07.2019

Indrykningsdato

21.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent