Gruppefører/bjærgningskommandør til bjærgningssektionen ved Jydske Dragonregiments Panserbataljon


Gruppefører/bjærgningskommandør til bjærgningssektionen ved Jydske Dragonregiments Panserbataljon

Er du til store biler og udfordrende bjærgningsopgaver? Så er du måske den vi søger til Danmarks bedste bjærgningssektion.
Om os
Bjærgningssektionen (BJSEK) hører i øjeblikket til ved Panserbataljonen, men skal som konsekvens af det nuværende forsvarsforlig indgå i den stabseskadron der forventes oprettet igen i 2023.

BJSEK har til opgave, at yde bjærgningsstøtte med de tre pansrede bjærgningsvogne, WISENT, til PNBTN under alle typer af operationer samt støtte kampvognseskadronernes uddannelse, skarpskydning og øvelsesaktivitet.

Bjærgningssektionen er en flok erfarne soldater, med mange år og missioner bag sig for de flestes vedkommende. Vi har en god blanding af seriøsitet og humor i det daglige, og går til alle opgaver med et mål om at levere den bedst mulige opgaveløsning.
Om stillingen
I stillingen er du primært gruppefører (GF) på den ene af BJSEK tre WISENT PNBJVG. Du er stedfortrædende for sektionsføreren, når han ikke er til stede.

Du er i det daglige instruktør og fører på WISENT og skal forestå uddannelse af soldaterne. Derudover er du også ansvarlig for BJSEK materiel. En bjærgningsvogn er et komplekst køretøj, som kræver en høj grad af vedligeholdelse, for altid at være klar til indsættelse når man mindst venter det.

Når BJSEK er indsat er intet sikkert. Enhederne planlægger aldrig at køre fast eller bryde ned, så som bjærgningsmand skal du være indstillet på en høj grad af fleksibilitet og omskiftelighed i dit job.
Du vil skulle indgå i et team med erfarne OKS-1 med flere udsendelser bag sig i rollen som bjærgningssoldater.

Sektionen har et højt aktivitetsniveau, og du skal påregne et sted mellem 6 og 10 ugers øvelsesvirksomhed på årsbasis.
Om dig
Du er sergent og er i besiddelse af kørekort kategori B og C og gerne omskolet til pansret bjærgningsvogn samt STAVS/OHW.
Du har tidligere erfaring, gerne fra en kamptropsunderafdeling eller anden bjærgningsenhed. Du er uddannet på kamptroppernes våben og har god indsigt i de mest gængse pansrede køretøjer.

Du bør have erfaring fra internationale missioner. Du har en rigtig god teknisk forståelse samt interesse for bjærgning og køretøjer, og bør være i besiddelse af krancertifikat D og E og er optimalt set uddannet på WISENT pansret bjærgningsvogn. Fælles for disse uddannelser gælder at såfremt du ikke har dem ved ansættelsen, skal du være forberedt på at gennemføre dem.

Er du den rigtige kandidat til jobbet, men mangler de faglige forudsætninger skal du være indstillet på en travl periode på ca. et år med kurser både i og udenfor forsvaret, så du kan få dine kvalifikationer på plads.
Det er ydermere en fordel, hvis du ikke er allergisk overfor manuelt arbejde og mudder.

Vi forventer, at du fremstår kompetent og velforberedt og er et godt eksempel til efterfølgelse, for sektionens konstabler.
Personligt er du fleksibel og serviceminded og trives i et omskifteligt miljø. Du har en ydmyg tilgang til opgaveløsningen, en god situationsfornemmelse samt i høj grad evnen til at holde mange bolde i luften samtidigt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschefen for Panserbataljonen, kaptajn Anders Buch på tlf. 72 82 32 01 eller via mail.: JDR-1B-STCH@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent, Camilla Lindholm Johnsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail:
FPS-BA-BS250@mil.dk.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2019 og tiltrædelsestidspunkt vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Ansøgningsfristen er onsdag den 31. juli 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 32/33.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omliggende samfund. Vi opfordre derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks tre kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

31.07.2019

Indrykningsdato

21.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent