Maskingast til Støtteskibet ABSALON


Maskingast til Støtteskibet ABSALON

Har du lyst til at blive en del af et teknisk team og sammen med gode kolleger stå til søs, hvor du vil blive fagligt udfordret i en til tider hektisk hverdag?
Så er det måske lige dig vi har brug for om bord på støtteskibet ABSALON.

Om os
Støtteskibet ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i NATO’s stående styrker (SNMG 1+2).

Som en af Søværnets kampenheder har vi stor fokus på det sømilitære håndværk, og vi arbejder målrettet med de nye standarder for danske enheder. ABSALON har i løbet af 2018 og 2019 været en del af SNMG1, og i efteråret 2019 skal vi for første gang operere i Nordatlanten under Arktisk Kommandos ledelse.

Vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver.
Om stillingen
ABSALON er et moderne krigsskib med mange tekniske installationer. Maskineri og hjælpesystemer serviceres af Teknikdivisionen, der består af en Elektrosektion og en Driftssektion. Vi er samlet 20 mand i Teknikdivisionen, og du skal indgå i Driftssektionen sammen med 7 andre faglærte.

Teknikdivisionen på ABSALON er sammentømret gruppe af faglærte, der sørger for, at enhedens tekniske installationer lige fra toiletanlæg til fremdrivningsmotorer fungerer. Derfor stilles der store krav om faglig alsidighed, fleksibilitet og viljen til at gøre en god indsats.

Du vil blive en del af Driftssektionen, der som sit hovedansvarsområde har alt maskineri om bord herunder fremdrivningsmotorer og dieselgeneratorer. Du vil desuden i dit daglige virke primært blive ansvarlig for dele af det tekniske udstyr, hvor dine arbejdsopgaver vil omfatte reparation og almen vedligehold.

Har du en faglig baggrund som mekaniker/skibsmekaniker vil det naturligvis være nemmere for dig at gennemgå omskoling til vores skibsmotorer og generatorsæt – har du ikke den baggrund, er der ingen grund til panik, vi skal nok lære dig det. Derudover vil du blive uddannet til at gå vagt i havn og i søen. I basehavn vil du som en naturlig del af dit daglige arbejde skulle anvise og hjælpe civile underleverandører.

Kvaliteten af vores arbejde er vigtigt for, at ABSALON kan operere – hverdagen veksler derfor ofte mellem planlagte opgaver og opgaver, som skal løses her og nu. Fleksibilitet er selvsagt vigtig i den forbindelse, men overordnet forsøger vi at holde fast i, at det skal være sjovt at gå på arbejde.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Om dig
Vi forventer:
Du er udlært med sort svendebrev
Du er i stand til at arbejde selvstændigt, men også kunne indgå i et team
Du er energisk, effektiv og har ikke noget imod at give en ekstra hånd med, når der er travlt
Du kan indgå i et ungt og fagligt velfunderet miljø i en til tider hektisk hverdag
Du har et åbent sind og trives godt i et fleksibelt og dynamisk miljø
Du er omstillingsparat og klar til at tage imod de udfordringer ABSALON stilles såvel nationalt som
internationalt

Kvalifikationer
Krav:
Søværnets Basisuddannelse.
Relevant faglig uddannelse jf. ovenstående.
At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden FORTROLIGT.

Ønskeligt:
At du har arbejdet med motorer før, gerne MTU og Caterpillar.
At du har gennemgået TEK 200 på Søværnets Teknikskole.
At du har basisviden inden for elteknik.

Helbredskrav:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.
Grundvaccination.
Egnet til røgdykning.

Øvrige krav:
Du skal kunne gennemføre eller have gennemført Søværnets Basis Uddannelse (SBU).

Hvis du har en grunduddannelse fra HRN eller FLV vil det være muligt at overgå til SVN via et tre-ugers omskolingsforløb, samt en teknisk efteruddannelse.
Har du en civil baggrund skal du gennemgå Søværnets Basisuddannelse.
Du skal endvidere være erklæret, eller kunne erklæres, egnet til udsendelse i internationale operationer.

Er du i tvivl om du har de rette kompetencer, skal du ikke tøve med at henvende dig til os.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til driftsofficeren, Tobias Meldgaard på telefon 60 92 13 40 eller mail: d22-k1-DRO@mil.dk eller 2E-ABSL-DRO@mil.dk
Alternativt SSG Per Christensen, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 21. juli 2019 og samtaler forventes afholdt i slutningen af juli.

Stillingen er til besættelse 1. september 2019

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning


Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

21.07.2019

Indrykningsdato

20.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent