Leder af Koordinations- og Styringselementet i Forsvarskommandoens Økonomidivision


Leder af Koordinations- og Styringselementet i Forsvarskommandoens Økonomidivision

Vil du være med til at styre Forsvarets økonomi? Er du ambitiøs og brænder du for ledelse? Har du en solid økonomisk værktøjskasse og er du god til at samarbejde? Så er du måske den, vi søger som ny leder for vores Koordinations- og Styringselement i Forsvarskommandoens Økonomidivision under Forsvarsministeriets Departement.
Om os
Økonomifunktionen i Forsvarsministeriet er koncernfælles og er organisatorisk samlet i Forsvarsministeriets Koncernøkonomi og Drift, som en del af Forsvarsministeriets Departement. Koncernøkonomi og Drift består af en central økonomifunktion i koncernen og af decentrale økonomidivisioner, som er fysisk placeret ved den styrelse, som de arbejder sammen med.

Forsvarskommandoens Økonomidivision er den enhed i Forsvarsministeriets Koncernøkonomi- og Driftsafdeling, der er økonomisk business partner for Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoen er den største myndighed under Forsvarsministeriet og rummer, sammen med Hjemmeværnskommandoen, det samlede danske forsvar - hvis primære opgave er at løse nationale og internationale opgaver, som bidrager til fred og sikkerhed.

Vores mission er at levere værdiskabende økonomisk rådgivning til Forsvaret – og vi gør det gennem en faglig stærk, målrettet og udviklingsorienteret holdindsats.

Dit kommende arbejdssted er fysisk placeret på Flyvestation Karup (Region Midtjylland), der er Forsvarets største arbejdsplads. Forsvarskommandoens Økonomidivision støtter alle Forsvarets myndigheder og har afdelinger fordelt over hele Danmark og i Grønland.
Om stillingen
Vi tilbyder et spændende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling – hvor du vil komme helt tæt på de centrale beslutningsprocesser i Forsvaret.

Som leder af Koordinations- og Styringselementet vil du være ansvarlig for:

- Betjening af divisionens direktør, herunder særligt i relation til direktørens rolle som økonomifaglig rådgiver for Forsvarskommandoens topledelse
- Koordination af overordnede budgetprocesser for Forsvarskommandoen
- Overordnet styring af Forsvarskommandoens økonomiske rammer
- Den overordnede proces for udarbejdelse af økonomisk ledelsesinformation og udgiftsopfølgning
- Koordination og opfølgning på Forsvarsforlig 2018-2023 for Forsvarskommandoens område
- Styring, koordination og udvikling af tværgående økonomiske processer, opgaver og analyser
- Besvarelse af § 20 spørgsmål, aktindsigter, borgerhenvendelser mv. på økonomidivisionens område
- Koordinering af revisioner på Forsvarskommandoens område

Du kommer til at stå i spidsen for et fagligt stærkt team med 7 medarbejdere. Vi har et godt fællesskab præget af en uformel omgangstone, humor – og et ønske om at gøre en forskel. Arbejdsdagen er afvekslende, foregår i et højt tempo – og ofte med korte deadlines.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau. Det kunne være cand.oecon., cand.scient.pol., cand.polit. eller cand.merc.

Vi lægger vægt på, at du:
- Har erfaring med økonomistyring af offentlige organisationer
- At du er ambitiøs og udviklende på økonomifunktionens vegne
- Brænder for at lede opgaveløsningen og kan fastholde overblikket, når det går stærkt
- At du er i stand til at udvikle og fastholde dine medarbejdere
- Er faglig stærk, analytisk og besidder stor arbejdskapacitet ved spidsbelastninger
- Kan samarbejde på tværs af organisationer og faggrupper
- Er kvalitetsbevidst og arbejder systematisk, grundigt og effektivt
- Besidder gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner

Det er en fordel, hvis du har kendskab til Forsvaret – men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som chefkonsulent og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg.

Der vil alt efter dine kvalifikationer og kompetencer være mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende vicechef for Økonomidivisionen Jesper Schou på tlf. 25 23 92 07.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Louise Klingenberg Nielsen på tlf. 32 66 57 70.

Ansøgningsfristen er den 4. august 2019, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i ugerne efter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

20.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent