Almen sergent Hæren 1

Officer til koordination og planlægning af indhentningsbehov i operativ efterretningscelle


Kaptajn til koordination og planlægning af indhentningsbehov i operativ efterretningscelle

Er du klar til at tage nye udfordringer op, og bringe dine militære kompetencer i spil inden for den taktiske efterretningstjeneste?
Vil du være med til udvikle og drive den efterretningsmæssige analysekapacitet, der skal støtte brigadens operative indsættelse?

Om os
All-Source Intelligence Cell (ASIC) bidrager til løsning af efterretningsmæssige opgaver i rammen af 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon (ISRBTN), der er en operativ bataljon under 1. Brigade.

ISRBTN er ansvarlig for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring. Bataljonen består af en operativ stab med en større udviklingssektion, en stabsdeling, en ASIC og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni og en Opklaringseskadron.

Bataljonen tæller ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisioner i Varde og Fredericia, samt Almegårds Kaserne på Bornholm. Bataljonens hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2 Military Intelligence bataljon.

ASIC er bataljonens centrale analysekapacitet og består af tolv efterretningsmedarbejdere fra konstabel til major, der hver især er specialiserede, således de tilsammen løser de efterretningsmæssige opgaver i enheden. Generelt er enheden kendetegnet ved en meget flad ledelsesstruktur, hvor ansvar og opgaver delegeres efter kompetencer og ikke nødvendigvis rang.

Enhedens primære opgave er opdatering og vurdering af det efterretningsmæssige situationsbillede for hele brigaden, samt efterretningsmæssig analyse i forhold til brigadens forestående og igangværende operationer, med hovedvægten lagt på modstanderens organisation, doktriner og kapaciteter.
Om stillingen
Stillingen indeholder to overordnede operative opgaver. Når All-Source Intelligence Cell er indsat, i rammen af bataljonen, omfatter opgaven den indledningsvise formulering af enhedens indhentningsbehov i tæt samarbejde med bataljonens operationscentre.
Derudover er du overordnet ansvarlig for enhedens informationsstyring i forhold til prioritering, besvarelse og arkivering af informationer og herunder deltager du i det løbende analysearbejde, der gennemføres.

Sideløbende med den operative opgave og øvelsesaktiviteter i rammen af denne, er du med til at planlægge og gennemføre enhedens interne uddannelse.

Der pågår stadig udviklingsarbejde omkring bataljonens organisation og de efterretningsmæssige kapaciteter samt hvorledes arbejdsgangene skal foregå i rammen af brigadens nye føringskoncept. Udviklingsarbejdet indebærer også opgaver i relation til udvikling af enhedens kapacitet og opgaver i forhold til hærens udvikling indenfor føring og efterretningstjeneste. Dette kan betyde, at der fremover vil være et større element af efterretningsanalyse, frem for koordination, i stillingen.

Stillingen har en stor grad af selvstændighed og der gives mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling. Tjenesten omfatter øvelsesaktivitet i ind- og udland og der planlægges overordnet på afspadsering af merarbejde. I perioder kan der forekomme mange øvelser, kurser og seminarer, hvorfor der under garnisonsforhold er stor fleksibilitet i mødetid – og sted.
Om dig
Vi søger en kaptajn, der har gennemført Videreuddannelse-I/L eller Videreuddannelseskursus i Hæren med bataljons- og brigademodul. Alternativt er du premierløjtnant som er i gang med, eller vuderet egnet til, føringsuddannelsen.

Du besidder evne og oprigtig vilje til at dygtiggøre dig indenfor efterretningstjeneste

Du har gode kommunikative færdigheder, herunder behersker du engelsk i skrift og tale. Dine IT-færdigheder er veludviklede og dine analytiske anlæg gode.

God taktisk forståelse samt interesse for emnet er nødvendigt. Uagtet specialisering forudsættes stor grad af fleksibilitet, herunder kendskab til andres specialer.

Opgaveløsningens karakter bærer kraftigt præg af det til enhver tid gældende operationsmiljø. Du skal derfor kunne favne komplekse operationsmiljøer, i rammen af stabiliseringsoperationer, såvel som mere konventionelle operationer i rammen af kampoperationer, foruden de hybride former, der måtte forefindes mellem disse to yderpunkter.

Det er ønskeligt, at du har erfaring fra internationale operationer, tjeneste fra stab kampbataljon og tjeneste indenfor efterretningstjeneste.

Fokuskompetencer, som er kendetegnende for dig, er kommunikation, analytisk tænkning og helhedsorientering.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for All-Source Intelligence Cell, kaptajn J. G. Have på FIIN: EFR-1B-100B.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KN Bjarne Thomsen på telefon +45 32 66 5114 eller e-mail til FPS-BA-BS229@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 28. juli 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest muligt eller d. 1.september 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.07.2019

Indrykningsdato

20.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent