Søværnet 04

Vagthavende officer Farvandsovervågning


Vagthavende officer Farvandsovervågning

Vagthavende officer – Farvandsovervågning, til Nationalt Maritimt Operationscenter, Søværnskommandoen.

Er du premierløjtnant med mod på, at være vores nye vagthavende officer – Farvandsovervågning? Du vil få ansvar for gennemførslen af farvandsovervågning og suverænitetshævdelse til søs, og bistå ved bl.a. søredningsoperationer?

Så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job ved Nationalt Maritimt Operationscenter (NMOC).
Om os
NMOC er organiseret i Søværnskommandoen og bidrager til løsningen af opgaver i regi af Joint Operations Centre ved Forsvarskommandoen. NMOC løser mange forskellige opgaver, både militære og af mere civil karakter. Herunder, opgaven som danske Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark.

Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner ved NMOC. Vagterne er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion.

Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit. Vores arbejde har direkte indflydelse på redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

Vi er placeret på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Som vagthavende officer – Farvandsovervågning (VOFO), står du for planlægningen og den løbende koordination i forhold til indsatte enheder, der gennemfører Farvandsovervågning og suverænitetshævdelse. Herunder blandt andet de Maritime Indsats Enheder, Marinehjemmeværnet, og flyvende enheder fra andre af forsvarets myndigheder.

Derudover vil du selvstændigt skulle varetage opgaver vedr. assistance til skibe, og bistå ved søredningsoperationer, i takt med at din erfaring i stillingen opbygges.

Gruppe af VOFO består af 7 personer og er et miks af sergentgruppe og officersstillinger. Man har selv stor indflydelse på planlægningen af vagter, afspadsering og ferie, hvilket også tilgodeser personel, der har langt til Karup.
Om dig
Du er en engageret og ansvarsbevidst premierløjtnant, der er i stand til at håndtere flere opgaver samtidigt, opgaver der har stor vigtighed for både Forsvaret og det danske samfund generelt.

Du evner hurtigt at kunne veksle mellem perioder med høj intensitet, og perioder med relativ fred og ro i operationscenteret, uden at miste fokus på den rette prioritering.
Ligeledes trives du i et miljø, hvor det er ”det gode argument” og den rette opgaveløsning, der er i fokus, frem for hvilken personelkategori man tilhører. Der vil også skulle bidrages til andre opgaver i relation til farvandsovervågningen.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har operativ baggrund fra sejlende enheder i Søværnet, og dette i særdeleshed, hvis din erfaring er fra den nationale opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Afhængig af kompetencer og kvalifikationer vil der ved ansættelse være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg.

Ved ansættelse flyttes dit faste tjenestested automatisk til Karup.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET/HEMMELIGT.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer.

Såfremt du er udpeget til internationale operationer (INTOPS), skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen, på 728 40260 eller fko-sv-chmc@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Pia Knudsen på tlf.: 728 19144 eller fps-ba-bs231@mil.dk.

Ansøgningsfrist er den 4. august 2019. Samtaler forventes gennemført, umiddelbart efter ansøgningsfrist, idet stilling er til besættelse snarest.

Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

19.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent