Hæren 06

Konstabel og forsyningshjælper til S4 ved I bataljon Den Kongelige Livgarde


Konstabel og forsyningshjælper til S4 ved I bataljon Den Kongelige Livgarde

Kunne du tænke dig at arbejde med nogle spændende og afvekslende hverdage, hvor du vil komme til at arbejde i den logistiske verden? Så er det måske dig vi søger.
Om os
Bataljonens primære opgave er at uddanne soldaterne i Stående Reaktions Styrke (SRS).

Bataljonens sekundære opgave er at fastholde og videreudvikle den enkelte soldats kompetencer rent operativt og generelt som ansat i forsvaret.
Om stillingen
Dine væsentligste opgaver som logistikhjælper er, at du servicerer kompagniet i det daglige og under øvelser/skydelejre.

Du vedligeholder og tilvejebringer materiel til bataljonen samt assisterer efter behov.
Om dig
Du er udnævnt konstabel, og du har forrettet en tilfredsstillende tjeneste.
Det er et krav at DeMars grunduddannelse, samt myndighedsbeholdning 904.
Det er et krav, at du har erhvervet kørekort kategori B og C.
Det er ønskeligt, at du har erhvervet kørekort kategori CE.

Herudover er det ønskeligt, at du har, ADR grunduddannelse og farligt gods, supplement klasse 1 – militær.

Du må gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller tjeneste som forsyningshjælper eller depothjælper i en enhed under hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere det gode resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder, at kompagnierne får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning. Du besidder initiativ således, at du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførsel og din tid bedst muligt. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingen er ledig, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte logistikbefalingsmand seniorsergent M.B. Andreasen på telefon 72 83 41 97 eller mail LG-1B-S40C@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er d. 21. juli 2019 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse 1. august 2019, eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

21.07.2019

Indrykningsdato

19.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent