FMN

Arktisk Kommando Søger Kaptajn/Kaptajnløjtnant Som Sagsbehandler Ved Planlægningssektionen


ARKTISK KOMMANDO SØGER KAPTAJN/KAPTAJNLØJTNANT (M321) SOM SAGSBEHANDLER VED PLANLÆGNINGSSEKTIONEN (J35)

Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur og prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge den ene af to ledige stillinger som sagsbehandler i Planlægningssektionen ved Arktisk Kommando i Nuuk. De operative opgaver foregår i en politisk strategisk kontekst, der bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.

Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.
Om os
J35 består på nuværende tidspunkt af tre medarbejdere i Nuuk og af en medarbejder i København. 1. august vil sektionen bestå af 7 projektmedarbejdere i København.

J35 varetager den langsigtede (1 år og frem) planlægning ved Arktisk Kommando. Afdelingen forestår i den forbindelse den tværgående planlægning og koordinering af kapaciteter, struktur samt Kommandoens års- og handlingsprogrammer. Det er som udgangspunkt J35, der leder og koordinerer arbejdet i de løbende nedsatte planlægningsgrupper. Sektionen er endvidere ansvarlig for Kommandoens studie- og ud-viklingsaktiviteter.

J35 sektionens opgaver spænder over:
- Udformning af Kommandoens handlingsprogram og flerårsplaner
- Sikring af sammenhæng mellem aktiviteter, prioritering og målopfyldelse
- Sagsbehandling og høringer med ofte komplicerede problemstillinger og korte terminer
- Implementering af Arktis-analysens anbefalinger
- Kapacitetsplanlægning
- Studie- og udviklingsvirksomhed
- Forberedelse og implementering af forsvarsforligstiltag i relation til Arktis
- Ledelse af Joint Operational Planlægningsgrupper (JOPG)
- Internationalt samarbejde, herunder landeansvarlig
- Eventuel sagsbehandler indenfor et eller flere af følgende områder: Havmiljø, SAR, fiskeriinspektion, Maritim-, Air- og Land-indsættelser

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker. Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.
Om stillingen
Som sagsbehandler vil din primære opgave være arbejdet med planlægningen af Arktisk Kommandos aktiviteter og disponering af ressourcer for de kommende år.

Du vil ligeledes skulle kunne løse opgaver i rammen af J7 efter behov. Der vil være tale om projekt officers virke så som øvelsesplanlægning både i ind- og udland.

Du vil opleve, at du får stor indflydelse på ikke blot Arktisk Kommandos operative aktiviteter, men også udviklingen i Arktis. Arktis er kendetegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere, hvilket fascinerer og forpligter! Desuden vil du få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med blandt andet Arktisk Kommandos øvrige medar-bejdere og chefer. Ansættelsen forudsætter stillings- og opgavemæssig fleksibilitet. Samtidig får du stor mulighed for selv at sætte præg på din dagligdag. Hermed kan du udvikle dit fagområde i den retning, som du og AKO finder relevant.

Stillingerne er placeret i Nuuk, men der må forudses nogen rejseaktivitet til Danmark.
Om dig
Vi ser gerne, at du er kaptajn/kaptajnløjtnant og gerne med tidligere tjeneste i det arktiske område og/eller erfaring fra planlægningsarbejde i Søværnet eller Flyvevåbnet.

Det er vigtigt, at du kan bevare overblikket i pressede situationer, er en tydelig kommunikator, formår at
skabe relationer på alle niveauer, har erfaring med sagsbehandling, er detaljeorienteret og har erfaring med operativ tjeneste.

Det er en fordel, hvis du:
• Behersker Captia.
• Er god til excel.
• Har erfaring med sagsbehandling i forsvaret.

Du er eller skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på 2 år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk. Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er d. 21. juli 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb, 2019. Tiltrædelse 1. august 2019 eller snarest efter

Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til major Søren Møller, FKO-A-CHJ35@mil.dk, tlf. +299 52 11 28. Du kan kontakte major Allan Hermansen, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-MA01@MIL.dk eller på tlf. +299 49 11 04, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM ARKTISK KOMMANDO

Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet, Flyvevåbnet og Specialoperationskommandoen i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 80 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.07.2019

Indrykningsdato

19.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent