Almen sergent Hæren 1

Rådighedsstilling - Uddannelsesbefalingsmand til Uddannelseselementet for Personel af Reserven ved Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland


Rådighedsstilling - Uddannelsesbefalingsmand til Uddannelseselementet for Personel af Reserven ved Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland

Vi søger en dygtig og engageret oversergent af reserven til en funktion som uddannelsesbefalingsmand ved uddannelseselementet for personel af reserven, Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland er en operativ militær myndighed under Landsdelsregion Vest.

Distriktet består af 23 hjemmeværnskompagnier og en operativ stab, der er bemandet med fastansatte og frivilligt personel samt af personel af reserven.

Personel af reserven bemander desuden føringskadren til et totalforsvarskompagni i den regionale føringsstruktur.
Om stillingen
Som uddannelsesbefalingsmand skal du støtte uddannelseselementet i planlægning og afvikling af uddannelsen for personel af reserven i både stab og totalforsvarskompagni.
Desuden vil du indgå i distriktets stabsarbejde under øvelser samt deltage i certificerings- og kontroløvelser ved hjemmeværnskompagnierne.
Om dig
Du er oversergent af reserven og har solid erfaring som fører fra Forsvaret.

Du er fortrolig med brugen af IT i dit daglige virke og har erfaring med planlægning og afvikling af uddannelse, gerne fra civilt job eller frivillige organisationer.

Som person er du resultatorienteret, systematisk og samarbejdsorienteret, ligesom du er god til at kommunikere både mundtligt som skriftligt.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til oversergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af uddannelseselementet for personel af reserven, major af reserven Gert Husum på telefon 41 11 18 32.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 1.august 2019 og ansættelsessamtaler forventelig i uge 32/33. Stillingen er til besættelse 1.september 2019 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland er placeret på Aalborg Kaserner og dækker et geografisk område fra Skagen i nord til Mariagerfjord i syd, samt fra Læsø i øst til Jammerbugt og Vesthimmerland området i vest.

Distriktets faste stab består bl.a. af en operations- og uddannelsessektion og en logistiksektion, og vi er i alt knap 18 medarbejdere.

Distriktet yder bistand til forsvaret, samfundet, totalforsvaret og politiet. Vi er særligt uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.

Distriktet indgår som et ud af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.08.2019

Indrykningsdato

18.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent