Hæren 06

Næstkommanderende til 1 Military Intelligence Kompagni ved Efterretningsregimentet


Næstkommanderende til 1 Military Intelligence Kompagni ved Efterretningsregimentet

Er du velstruktureret, fleksibel og god til planlægning?

Så er det måske dig vi leder efter til stillingen som næstkommanderende.
Om os
1 Military Intelligence Kompagni er en del af 2 Military Intelligence Battalion ved Efterretningsregimentet. Kompagniet indeholder Hærens Human Intelligence kapacitet. Human Intelligence er efterretningsindhentning via menneskelige kilder. Kompagniet opstiller og uddanner bidrag til en bred vifte af aktiviteter, herunder beredskaber og internationale operationer. Vi deltager i uddannelses-, kursus- og øvelsesaktiviteter i både ind- og udland med danske og internationale efterretningsenheder.

Kompagniet består af personel der alle, uanset grad, har søgt og bestået kriterierne for at blive Human Intelligence operatører. Du vil derfor indgå i en enhed af meget motiverede og professionelle mennesker, der stiller krav til sig selv og deres kolleger.

Kompagniet tilbyder en arbejdsplads med mange spændende udfordringer og giver den enkelte medarbejder gode muligheder for at påvirke og tage del i såvel udvikling som forankring af specialet.
Om stillingen
Du vil indgå i et meget tæt samarbejde med kompagnichefen og det øvrige førerpersonel i kompagniet, ligesom du vil have tæt koordination med staben ved 2 Military Intelligence Battalion og andre samarbejdspartnere.

Du er den samlende og styrende funktion i den daglige planlægning og koordination af uddannelse, øvelser og driftsaktiviteter. Human Intelligence er et speciale med kompleksitet i doktrin, teknologi og organisation, hvilket stiller krav til en vedvarende fremsynethed samt evne til at strukturere og bevare overblikket. Du skal kunne forestå flere samtidige planlægningsforløb og til stadighed støtte kompagniets førere i udøvelsen af ledelse og uddannelse.

Virket som næstkommanderende inkluderer et væsentligt ledelsesvirke. Du skal evne, at lede specialiserede medarbejdere, herunder virke som inspirator og faglig sparringspartner. Du har en personlig integritet i dit virke, hvor viljestyrke og gennemslagskraft sikrer kompagniets personel de bedste forudsætninger – det sker bl.a. gennem en sund og logisk håndtering af rådige ressourcer, hvor du samtidig evner at inspirere til muligheder.

Arbejdstiden er planlagt til 37 timer ugentligt, men grundet øvelser, uddannelsesaktiviteter og kurser må der forventes en del rejseaktivitet og døgntjeneste.
Om dig
Du er kaptajn. Alternativt er du premierløjtnant, der er egnet til at indtræde på føringskursus.

Du har evnen og lysten til at indgå i en dynamisk hverdag, hvor der både er fokus på uddannelse, forankring og udvikling. Du ønsker at virke i en operativ enhed, hvor der stilles krav til de grundlæggende militære færdigheder.

Vi forventer, at du er fleksibel, selvstændig og omstillingsparat, da tempoet er højt, og opgaverne er mange og alsidige.
Det falder dig naturligt at arbejde med planlægningsværktøjer som grov- & detaljeret tidsplan, aktivitetsoversigt, mv.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du er uddannet indenfor Human Intelligence samt har erfaring med efterretningstjeneste på bataljons- eller brigadeniveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef for 1 Military Intelligence Kompagni, kaptajn Anders Jønsson på telefon: 728 29370 eller via mail på EFR-2B-100A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Pia Knudsen på telefon: 728 19144 eller via e-mail: FPS-BA-BS231@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 28. juli 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.07.2019

Indrykningsdato

18.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent