Missionplanner

Adjudant og sagsbehandler ved Forsvarets Sanitetskommando (genopslag)


Adjudant og sagsbehandler ved Forsvarets Sanitetskommando

Er du kaptajn, og vil du gerne udfordre dine kompetencer indenfor planlægning, kommunikation og situationsbestemt ledelse i en NIV II myndighed? Så har Forsvarets Sanitetskommando (FSK) en ledig stilling, som adjudant for en af topcheferne i Forsvaret - chefen for Forsvarets Sanitetskommando.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets Sundheds- og Sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier.

Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Ledelseselementet er placeret ved staben i Brabrand ved Aarhus. Elementet referer direkte til chefen og stabschefen.

Ledelseselementet består af tre medarbejdere og varetager primært ledelsesstøtte, koordinations og adjudanturopgaver.

Den øvrige stab består af en udviklingsdivision og en produktionsdivision og herudover fem infirmerier, to uddannelsescentre og et operativt stabselement.
Om stillingen
Du er adjudant for chefen og sagsbehandler i Ledelseselementet.

Som adjudant støtter du chefen med planlægning, koordination og afholdelse af aktiviteter, samt ledsagelse under besøg, arrangementer og rejser i ind- og udland. Lejlighedsvis støtter du tillige stabschefen med samme opgavetyper i forbindelse med interne aktiviteter og garnisonsopgaver i Aarhus, herunder ceremonielle begivenheder.

Som sagsbehandler i Ledelseselementet udarbejder du beslutningsforslag, koordinerer og styrer ledelsesopgaver, besvarer borgerhenvendelser, og støtter i løsningen af en bred vifte af kommunikationsopgaver.

Du får stor frihed til løsning af dine opgaver, og i stillingen bliver du en væsentlig bidragsyder til den fortsatte udvikling af myndigheden, hvor vi lægger vægt på at være en professionel partner der understøtter Forsvarets operative opgaveløsning.
Om dig
Det er en forudsætning, at du har gennemført Videreuddannelsestrin I for ledere.

Vi søger en selvstændig, helhedsorienteret og engageret kollega, der evner at arbejde på tværs af alle niveauer. Du har interesse for planlægning, koordination og kommunikation. Du har sans for detaljer, kan træffe hurtige beslutninger og være handlekraftig. Du trives med at være en nøgleperson, der ofte skal inddrage hele FSK i dine opgaveløsninger. Du kan arbejde under tidspres og holde flere bolde i luften og du kan arbejde og handle selvstændigt, og er i stand til selv at gribe en opgave og følge den til dørs.

Da du arbejder tæt på Forsvarets Sanitetskommandos øverste ledelse, og ofte agerer på vegne af chefen, har du en god situationsfornemmelse og stor personlig integritet.

Det vil være en fordel hvis du har erfaring med sagsbehandling i en stab, og gerne på NIV II/III.

Vi vil bestræbe os på at skabe gunstige vilkår for efter- og videreuddannelser, eksempelvis Master i Militære Studier.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT & ANSØGNING
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte MJ Christian Mariegaard på FIIN (FSK-CHLE) eller på telefon 728 18270. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 728 19144.

Ansøgningsfristen er den 11. august 2019. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Sødalsparken

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

11.08.2019

Indrykningsdato

17.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent