Almen sergent Hæren 1

Fører til Ammunitionsrydningscenteret


Fører til Ammunitionsrydningscenteret

Er du en moden og erfaren officer med teknisk forståelse og har du endvidere gode menneskelige kompetencer, kombineret med fysisk og mentalt overskud? Har du lyst til at arbejde i en operativ enhed der kendetegnes ved en høj grad af specialisering i opgaveløsningen, og som samarbejder med en bred vifte af myndigheder i ind- og udland? Så er du måske den nye fører for Ammunitionsrydningscentret i Skive.
Om os
Ammunitionsrydningscentret (ARC) er til dagligt placeret i Skive med en afdeling på Amager, og varetager Hærens nationale ammunitionsrydningsberedskab. Centret består af en række faste folk og en række deltidsryddere og -hjælpere. ARC er en dynamisk enhed med et højt beredskab, hvorfor omstillingsparathed og kreativitet er i centrum. Omgangstonen er fri, men specialiseret.

På årlig basis løser centret en betydelig mængde operative opgaver, med støtte til politiet og andre myndigheder. Støtten består i rydning af konventionel ammunition (CMD) rydning af improviserede sprængladninger (IEDD) rydning af biologiske, kemiske eller radiologiske ladninger som indeholder eksplosiver (CBR-E), håndtering af pyrotekniske elementer, transport/opbevaring/destruktion af farligt gods, ransagning samt risikovurderinger. Centret er ydermere repræsenteret under mange øvelser, seminarer og kurser, både i Danmark som i udlandet. Slutteligt bidrager centret med tekniske vurderinger og produkter til retsmæssige forhold.

Centrets mission er at levere ammunitionsrydningsstøtte af højeste kvalitet, igennem rådgivning, uddannelse, akut støtte og beredskab.

Centrets vision er at skabe tryghed og sikkerhed for samfundet i samarbejde med politiet og andre beredskabsmyndigheder.

Centrets kerneværdier er professionalisme, ærlighed, fleksibilitet og menneskelighed.
Om stillingen
Føreren er ansvarlig for den daglige ledelse og fordeling af det samlede opgavekompleks ved ARC, herunder planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af underlagt personels arbejdsopgaver.
Du vil indgå i det operative virke som EOD-operatør i det nationale beredskab, og planlægning og gennemførelse af træning samt uddannelse og øvelser er de tre primære arbejdsopgaver i stillingen. Herudover er der projektplanlægningsopgaver, og du skal være forberedt på at skulle arbejde i projektteams med forskellige specialister ved bordet. Du har ansvaret for den daglige drift i ammunitionsrydningscentret og er samtaleleder for alt personel i ARC jf. gældende bestemmelser.

Du kommer til at samarbejde med eksterne enheder, herunder lokal politi, Rigspolitiets Kriminaltekniske Afdelinger, brandvæsen og redningstjenester, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Søværnets Dykkertjeneste, Skat, Politiets Efterretningstjeneste samt Politiets Aktionsstyrke og Forsvarets Efterretningstjeneste.

Arbejdstiderne kan variere grundet vagter, øvelser mm. Herunder forventes det at du bestrider vagter i begge landsdele. Der er gode muligheder for yderligere specialisering, herunder kurser og øvelser i udlandet.
Om dig
Du er en erfaren leder med mindst 3-5 års tjeneste på kaptajnsniveau (M321). Du har en vis erfaring indenfor ammunitionslære og -rydning.
Erfaring fra internationale operationer og kendskab til Samfundets Beredskab vil være en fordel.

Du kan lede en enhed der består af højt specialiseret personel, placeret i hhv. Jylland og Sjælland, hvor samarbejde, kommunikation og omstillingsparathed er i højsædet. Du er i stand til at levere resultater rettidigt, både på kort og lang sigt. Du forstår og evner at arbejde i et fleksibelt og højoperativt miljø.

Der udøves en høj grad af kompetenceledelse, hvorfor selvstændighed og handlekraft er vigtige egenskaber. Du skal enten have, eller kunne erhverve, nedenstående tjenestegrenskurser ved IGR, hvorfor der vil blive lagt særlig vægt på følgende kompetencer: fleksibilitet og innovativ, analytisk belæg, teknisk forståelse samt gode engelskkundskaber, mundtligt som skriftligt.

- Grundlæggende taktisk sprængningskursus
- IGR 411 CMD
- IGR 420 Grundlæggende IEDD
- IGR 421 Nationalt IEDD

Ønskelige uddannelser:

- ADR, grundlæggende, herunder KL.1
- Militære bestemmelser, ADR
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte bataljonschef OL René Fjeldgård Pedersen på telefon 41320292, alternativt til KN D.S. Nielsen, nuværende fører for ARC, på telefon 25599784.

Ansøgningsfristen er den 28. juli 2019 og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. Stillingen er til besættelse fra den 1. oktober 2019.
Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.07.2019

Indrykningsdato

17.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent