Hæren 06

Unmanned Aerial System operatører til UAS kompagniet ved Efterretningsregimentet


Unmanned Aerial System operatører til UAS kompagniet ved Efterretningsregimentet.

Har du lyst til at blive en del af et stærkt team, hvor faglighed og professionalisme er i fokus?

Vil du have stor indflydelse på opgaveløsningen og være en del af en enhed med gode kolleger, sammenhold og et unikt speciale, så er det dig vi søger som Unmanned Aerial System (UAS) operatør til Efterretningsregimentet (EFR) i Varde.
Om os
Unmanned Aerial System (UAS) kompagniet udgør en væsentlig indhentningskapacitet i Intelligence, Surveillance og Rekognoscerings bataljonen, der hører under Efterretningsregimentet.

UAS kompagniet indgår som operativ enhed under 1 Brigade. Det betyder, at kompagniet indgår som en aktiv og prioriteret del af de beredskaber og opgaver som pålægges Brigaden.
Der er som følge af det, en vedvarede opgave i at klargøre sig og gennemføre samvirke med Brigadens øvrige enheder og udenlandske enheder.

Kompagniet er en professionel enhed som opstiller og uddanner professionelle soldater til Hærens internationale og nationale beredskaber og opgaver.

Vi vægter en positiv indstilling til opgaverne gennem et ærligt og uformelt arbejdsmiljø. Kompagniets personel er kendetegnet ved høj faglighed og mange har erfaring fra flere missioner.

Kernevirket for UAS er efterretningsvirksomhed. Med udgangspunkt i en operativ planlægning, gennemføres en prioriteret indhentning af informationer fra luften.
Herefter bearbejdes og formidles relevante efterretninger rettidigt til foresatte. Det sikrer den operative chef et beslutningsgrundlag som er vigtig for opgaveløsningen.

Kompagniet fremstår for nuværende med to delinger, der er specialiseret i at flyve med mini-UAS, samt en kommandodeling.
Om stillingen
Du skal indgå i en UAS gruppe bestående af fire mand, hvor du som operatør, har til primær opgave at flyve vores mini-UAS.

I UAS gruppen fungerer du også som skytte, signalmand eller kører på funktionskøretøjet. Du vil desuden skulle støtte gruppeføreren og efterretningsbefalingsmanden i løsningen af deres opgaver.

Når man ikke selv er under opstilling til international mission vil opgaverne i højere grad bære præg af enhedsuddannelse og støtte til det UAS bidrag, der klargør til de kommende missioner.

Du vil opleve, at omgangstonen generelt er uformel, og at der lægges op til selvstændighed i opgaveløsningen uanset grad.

Du vil få stor indflydelse på egen opgaveløsning og blive del af en enhed med gode kolleger, sammenhold og arbejde i et unikt speciale.
Om dig
Du er konstabel og har en grundlæggende militær uddannelse.

Vi forventer, at du er fleksibel og omstillingsparat, da tempoet er højt og opgaverne alsidige. Du skal kunne håndtere frihed under ansvar og være selvstændig.

I kompagniet arbejder vi meget på tværs af graderne, hvorfor du skal være villig til at bruge dine kompetencer til gavn for alle.

Stabilitet og troværdighed er ligeledes kendetegn som du kan identificere dig med.

Det er et krav at du:
• Har kørekort kategori B.

Det er ønskeligt at du:
• Har kørekort kategori C.
• Har INTOPS erfaring.
• Har erfaring med E-Tjeneste

Men det vigtigste er, at du er topmotiveret til at arbejde med UAS. Du skal være indstillet på at deltage i nødvendig efteruddannelse. Samt holde et højt aktivitets niveau med mange øvelser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontakte: kompagnichefen kaptajn Fredrik T. Olsen på telefon 72 82 93 71 eller på mail EFR-1B-300A@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 4. august 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 33.

Stillingen er til besættelse snarest herefter med henblik på uddannelse til operatør i august 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge
stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

14.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent